Različne študije o vplivu cinka na dolžino prehlada so dale različne rezultate. V nekaterih so ugotovili, da se je zaradi jemanja cinkovih pripravkov trajanje prehlada skrajšalo, v nekaterih pa na podlagi rezultatov tega niso mogli potrditi. To je v resnici popolnoma logično, če vemo, da uporabljajo v vsaki študiji različne doze cinka, različne kemijske oblike cinka, različne pomožne snovi in različne tehnološke oblike.

Vprašanje je, ali bo v bodoče potrebno spremeniti opredelitev zdravstvenih trditev, ki se v tem trenutku nanašajo na samo hranilo in ne na končni izdelek kot je to primer pri zdravilih. Sedaj se znanstveniki lotevajo raziskav vsak po svoje in so praktično neprimerljive med seboj.

Primer je sicer randomizirana dvojno slepa študija, ki so jo vodili na helsinški univerzi na Finskem. Kot predmet raziskave so uporabili pastile cinkovega acetata. Zanimal pa jih je njihov vpliv na dolžino prehlada. Raziskavo so uporabili na zaposlenih osebah v mestu Helsinki, ki so jih oskrbeli z izdelkom in navodili, da ga uporabijo takoj, ko opazijo prve znake prehlada. In sicer 78 mg cinka na dan v petih zaporednih dneh.  V primerjavi s placebo skupino niso opazili skrajšanja trajanja prehlada.

 

Kot strokovnjaki za prehranska dopolnila lahko sklenemo, da hranila ne zdravijo in je to pač popolnoma napačno pričakovanje. To ne spremeni vpliva cinka na imunski sistem, ki mora imeti dovolj  vseh goriv, da deluje. Torej bi morali raziskovati prehranjenost s tem hranilom in ne na njegovo zdravilnost.

Martina Puc

Vir: Harri Hemilä, Jari Haukka, Marianne Alho, Jussi Vahtera, Mika Kivimäki. Zinc acetate lozenges for the treatment of the common cold: a randomised controlled trial. BMJ Open, 2020; 10 (1): e031662 DOI: 10.1136/bmjopen-2019-031662