Na vzorcu populacijske raziskave iz leta 1984 so raziskovalci preverjali povezavo med koncentracijo vitamina E in tveganjem za pojav miokardnega infarkta. V 46 primerih sodelujočih se je v obdobju po izvedeni študiji pojavil primer miokardnega infarkta.

Ob primerjavi s kontrolnimi subjekti so raziskovalci ugotovili, da so imeli testiranci obeh skupin v krvi približno enake količine vitamina E in holesterola. Povezave pomanjkanja vitamina E in pojava miokardnega infarkta torej niso dokazali.

 

Vir: Hans W. Hense, Monika Stender, Wolf Borsc, Ulrich Keil. 1993. Lack of an association between serum vitamin E and myocardial infarction in a population with high vitamin E levels. Atherosclerosis, Volume 103, Issue 1. doi.org/10.1016/0021-9150(93)90036-T.