Od nekdaj je veljalo, da sveti Gregor “luč v vodo vrže”. Prvi pomladni dan naj bi po starih šegah in navadah nastopil 12. marca, ko naj bi se dan že toliko podaljšal, da umetne razsvetljave ne bi več potrebovali za delo.

Na simbolni ravni lahko govorimo o zimskem, temnem obdobju, ko je za učenje novega ali novih pogledov na obstoječe potrebna neka zunanja moč v obliki obveze. In pomlad nastopi, ko se množično izobražujemo, ker tako želimo in sami prepoznavamo potrebo po osebni rasti in razvoju.

Evropsko združenje za izobraževanje odraslih (EAEA) vse nas poziva k soustvarjanju učeče se Evrope, ki bo imela potrebne spretnosti, znanje in kompetence, da se pozitivno spopade s prihodnostjo.  Po njihovem mnenju je potrebno prizadevanje za skupni napredek, da bi zgradili družbo znanja, ki zmore obvladati izzive našega časa.

Tudi v lekarništvu je odprto vprašanje, katera znanja potrebujete za izzive današnjega časa. Bolj poglobljeno svetovanje o vseh izdelkih za zdravje v vaši ponudbi je gotovo eno izmed teh znanj. Poleg pa lahko prištejemo tudi razumevanje svoje vloge in temu primerno neprestano prilagajanje vedenja v praksi.

Zato najsodobnejše lekarne gradijo na kompetencah celotne ustanove in ne zgolj posameznikov.

COVIRIAS academia v letošnjem letu 2020 praznuje 10 letnico delovanja in označili bi jo radi s pomladjo v učenju. Vabimo vse strokovnjake na področju prehranskih dopolnil, da se izobražujete množično, če se le da kot celoten kolektiv. Tako boste izkusili vpliv, ki ga boste pridobili kot kompetentna inštitucija in ne le kot kompetentni posamezniki.