Nahajate se na spletnem mestu www.pretehtajte.si, ki je last družbe RES-PONS d.o.o.

Z vstopom na spletno mesto www.pretehtajte.si potrjujete, da ste s temi splošnimi pogoji seznanjeni, da z njimi soglašate ter da vas določbe teh splošnih pogojev zavezujejo. Vaš dostop do tega spletnega mesta in njegovo uporabo urejajo poleg teh splošnih pravil tudi nekateri zakoni.

RES-PONS d.o.o. si pridržuje pravico do spreminjanja in posodabljanja pogojev, določil in opomb, pod katerimi se omogoča uporabo spletnega www.pretehtajte.si. Ob vsaki posodobitvi pogojev uporabe, bo spremenjen datum na dnu teh pogojev.

Za oddajo naročil na tem spletnem mestu boste morali posredovati vse zahtevane osebne podatke in pri tem skrbeti, da bodo v času trajanja uporabe teh storitev pravilni in ažurni. RES-PONS d.o.o. se zavezuje, da bo vaše osebne podatke uporabljalo v skladu z veljavno zakonodajo.

Odgovorni ste za vse aktivnosti, opravljene na spletnem mestu www.pretehtajte.si. Ob vsakršni nepooblaščeni uporabi ali utemeljenem sumu, da je do tovrstnega dostopa prišlo, morate o tem nemudoma obvestiti RES-PONS d.o.o.

Kot uporabnik spletnega mesta www.pretehtajte.si se zavezujete, da le-tega ne boste uporabljali za nezakonite ali pogojem uporabe nasprotujoče namene. Spletnega mesta www.pretehtajte.si ni dovoljeno uporabljati na način, ki bi lahko poškodoval, onemogočil, preobremenil ali škodil spletnemu mestu ali družbi RES-PONS d.o.o.

Ravno tako ni dovoljeno onemogočanje ali oviranje uporabe drugim uporabnikom spletnega mesta. Prepovedano je pridobivanje kakršnega koli gradiva ali informacij s pomočjo sredstev, ki niso namenoma na voljo v sklopu spletnega mesta, RES-PONS d.o.o.in/ali njegovi dobavitelji ne dajejo nobenih izjav o ustreznosti, zanesljivosti, razpoložljivosti, pravočasnosti in točnosti informacij, programske opreme, izdelkov, storitev in pripadajočih grafik, ki so dostopni prek spletnega mesta. Vse informacije, programska oprema, izdelki, storitve in pripadajoče grafike so na voljo ”take, kot so” brez kakršne koli garancije. RES-PONS d.o.o. in/ali njegovi dobavitelji zavračajo vsa jamstva ali pogoje v zvezi s temi informacijami, programsko opremo, izdelki, storitvami in pripadajočimi grafikami, vključno z vsemi naznačenimi prodajnimi jamstvi in pogoji, z ustreznostjo za določen namen in z nazivom. RES-PONS d.o.o. in/ali njegovi dobavitelji v nobenem primeru ne prevzemajo odgovornosti za kakršno koli neposredno, posredno, posledično ali kakršno koli drugo škodo (vključno s škodo zaradi izgube uporabnosti, podatkov ali dobička), ki izhaja ali je v kakršni koli povezavi z uporabo ali delovanjem spletnega mesta, z zamudo ali nezmožnostjo uporabe spletnega mesta, s preskrbo ali nezmožnostjo omogočanja storitev ali s katerimi koli informacijami, programsko opremo, izdelki in storitvami, pridobljenimi na spletnem mestu ali kako drugače nastalimi z uporabo spletnega mesta, bodisi temelječ na sporazumu, prekršku, nepazljivosti bodisi drugače, tudi če je bil RES-PONS d.o.o. ali kateri koli od njegovih dobaviteljev seznanjen z možnostjo nastanka škode. Če zakonodaja za posamezne pravice ureja drugače in njihovo omejevanje ni možno, je mogoče, da za vas ne veljajo vse zgornje omejitve. Če ste s katerim koli delom spletnega mesta, storitev spletnega mesta ali s katerimi koli pogoji uporabe nezadovoljni, je vaše izključno in edino sredstvo, da spletnega mesta www.pretehtajte.si ne uporabljate več.

Vsa vsebina spletnega mesta www.pretehtajte.si, razen vsebin, ki jih na posamezne storitve vnesejo uporabniki sami, je zaščiteno avtorsko delo RES- PONS d.o.o. ali njegovih pogodbenih partnerjev. Vse pravice so pridržane. Vse vsebine, ki so jih na posamezne storitve spletnega mesta www.pretehtajte.si prenesli uporabniki, so last uporabnikov.

RES-PONS d.o.o. ima lahko patente, blagovne znamke, modele ali vzorce, avtorske pravice ali druge pravice intelektualne lastnine, ki so povezane s spletnim mestom www.pretehtajte.si, vključno s spletnimi stranmi, ki so del le-teh. Če ni izrecno navedeno v teh pogojih uporabe, vam vsebina teh spletnih strani ne daje nikakršne licence za te patente, blagovne znamke, avtorske pravice ali druge pravice intetektualne lastnine. Vse pravice, ki niso izrecno podeljene tukaj, so pridržane. Terjatve v zvezi z avtorskimi pravicami se rešujejo v skladu z Zakonom o avtorski in sorodnih pravicah in z Zakonom o pravdnem postopku.

Ti pogoji uporabe so vezani na zakone Republike Slovenije. Za reševanje vseh sporov in nesporazumov v zvezi s spletnim mestom www.pretehtajte.si, za katere so že bile izčrpane vse ostale zunajsodne možnosti sporazuma, je pristojno Okrožno sodišče v Ljubljani. Pri tem potrjujete, da iz teh pogojev uporabe ali uporabe servisov ne izhaja noben skupen podjem, družabništvo, zaposlitev ali delovno razmerje med vami in RES-PONS d.o.o.

Ti pogoji uporabe določajo celotno pogodbo med vami in RES-PONS d.o.o. glede na storitve spletnega mesta www.pretehtajte.si, ki nadomestijo vse prejšnje ali sočasne komunikacije in ponudbe, bodisi elektronske, ustne ali pisne, med vami in RES-PONS d.o.o. glede na storitev spletnega mesta. Natisnjena različica teh pogojev uporabe ali njena kakršna koli elektronska oblika je sprejemljiva v sodnih ali upravnih procesih, ki temeljijo na tej pogodbi ali so povezani z njo, v isti meri in pod enakimi pogoji kot tudi drugi poslovni dokumenti in zapisi, ki so v izvirniku vzdrževani v tiskani obliki.

Junij 2018