Maščobne kisline so poleg glukoze in aminokislin poglavitni vir energije za rast in razvoj celic. Neobičajen metabolizem maščobnih kislin je videti pri raku. Za razliko od glukoze in aminokislin je mehanizem za privzem maščobnih kislin v celico manj znan in težji za opazovanje in spoznavanje.

Raziskavo so izvedli na modelu tumorja na možganih in ugotovili, da je privzem maščobnih kislin diferencialno reguliran z dvema učinkovinama za mTOR, ki je kritičen regulator za celično proliferacijo in sintezo beljakovin. Odkrili so priložnost za nove kombinirane terapije rakastih obolenj, ki ciljajo na fleksibilnost za sinergostično blokiranje rasti tumorjev.

Vir: Zhili Guo, Hanjun Cheng, Zhonghan Li, Shiqun Shao, Priyanka Sarkar, Siwen Wang, Rohit Chaudhuri, Nicole G. Perkins, Fei Ji, Wei Wei, Min Xue. Single-Cell Profiling of Fatty Acid Uptake Using Surface-Immobilized Dendrimers. Journal of the American Chemical Society, 2021; DOI: 10.1021/jacs.1c05103