Le 1% zvišanje nivoja omega 3 maščobnih kislin v krvi ima podoben vpliv na znižanje smrtnosti kot prekinitev rednega kajenja. Raziskovalci so namreč ugotovili, da je raven omega 3 maščobnih kislin v eritrocitih zelo dober indikator tveganja za smrtnost. V študiji so uporabili podatke dolgoročno preiskovane skupine, kohortne študije, ki traja od leta 1971 in ugotovili, da višji nivoji omega 3 maščobnih kislin v krvi kot posledice uživanja mastnih rib povečajo pričakovano življenjsko dobo za 5 let.

V študiji so analizirali ravni omega 3 maščobnih kislin v krvi 2240 ljudi starih 65 let, ki so jih spremljali v povprečju 11 let, da bi ugotovili, katere maščobne kisline so primerni indikatorji za napoved smrtnosti. Rezultati so dali 4 tipe maščobnih kislin, med njimi omega 3. Zanimivo je, da so med njimi tudi nasičene maščobne kisline, ki sotradicionalno povezane s kardiovaskularnimi tveganji, ki pa so v tem primeru povezali z daljšo pričakovano življenjsko dobo. Torej niso vse nasičene maščobne kisline slabe in njihova raven v krvi se ne regulira s prehrano kot to velja za omega 3 maščobne kisline.

Vir: Michael I McBurney, Nathan L Tintle, Ramachandran S Vasan, Aleix Sala-Vila, William S Harris. Using an erythrocyte fatty acid fingerprint to predict risk of all-cause mortality: the Framingham Offspring Cohort. The American Journal of Clinical Nutrition, 2021; DOI: 10.1093/ajcn/nqab195