Pomanjkanje vitamina D v otroštvu lahko vodi k nasilnemu vedenju ter anksioznosti in depresivnemu razpoloženju v obdobju pubertete. Otroci z dovoljšnim vnosom vitamina D po drugi strani dosegajo boljše učne uspehe na vedenjskih testih.

Na splošno velja, da pomanjkanje vitamina D povezano s psihičnimi težavami v odrasli dobi, tudi z depresijo in shizofrenijo, zato je njegov vnos še posebej pomemben pri nosečnicah in kasneje pri otrocih skozi celotno otroštovo .

Kolumbijski raziskovalci so za namen raziskave v letu 2006 proučili več kot 3200 otrok, starih med 5 in 12 let. Zbirali so informacije o splošnih navadah otrok, izobrazbi njihovih mater, teži in velikosti ter ekonomskem statusu gospodinjska, iz katerega otroci prihajajo. Otrokom so vzeli tudi vzorce krvi. Po preteklih 6 letih, ko so bili otroci stari med 11 in 18 let, pa so izvedli ponovne intervjuje z njimi in njihovimi starši, s katerimi so ocenjevali njihovo vedenje. Analizo vitamina D so izvedli pri 273 sodelujočih.

Raziskava sicer ima določene omejitve, vendar predstavlja dobro podlago za prihodnje, bolj poglobljene študije vitamina D v povezavi z vedenjem.

Vir: Sonia L Robinson, Constanza Marín, Henry Oliveros, Mercedes Mora-Plazas, Betsy Lozoff, Eduardo Villamor. 2019. Vitamin D Deficiency in Middle Childhood Is Related to Behavior Problems in Adolescence. The Journal of Nutrition.