Tveganje za razvoj motnje pomanjkanja pozornosti oziroma hiperaktivnosti se je povečalo kar za 34% pri otrocih, katerih mati med nosečnostjo ni bila v zadostni meri preskrbljena z vitaminom D v prvem in drugem trimesečju. Poleg genotipa prenatalni faktorji kot je preskrbljenost nosečnice z vitaminom D vplivajo na razvoj pomanjkanja pozornosti oziroma hiperaktivnosti.

Finska študija je prva populacijska študija, ki kaže na povezanost med znižanim vnosom vitamin D pri nosečnicah v prvih dveh trimesečjih nosečnosti in povečano verjetnostjo za diagnosticiran pojav motnje pomanjkanja pozornosti oziroma hiperaktivnosti. Študija je vključila 1067 otrok rojenih med 1998 in 1999 z diagnosticirano motjo pomanjkanja pozornosti oziroma hiperaktivnosti na Finskem in enakim številom kontrolnih subjektov. Podatke so zbrali pred sedanjimi priporočili za vnos dodatnih količin vitamina D med nosečnostjo 10 mikrogramov na dan čez celo leto.

Vir: Minna Sucksdorff, Alan S. Brown, Roshan Chudal, Heljä-Marja Surcel, Susanna Hinkka-Yli-Salomäki, Keely Cheslack-Postava, David Gyllenberg, Andre Sourander. Maternal Vitamin D Levels and the Risk of Offspring Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder. Journal of the American Academy of Child & Adolescent Psychiatry, 2019; DOI: 10.1016/j.jaac.2019.11.021