V preteklih letih so dobile bakterije, ki živijo v našem črevesju, precej pozornosti. Najnovejše raziskave pa kažejo, da so glive vsaj tako pomembne tako za naše zdravje kot tudi bolezni. Glive uspevajo v zdravem črevesju, vendar lahko njihove interakcije z imunskim sistemom v neravnotežju, povzročijo intestinalno škodo, ki prispeva k gastrointestinalnim boleznim.

Običajno imunski sistem nadzira glive kot kažejo poskusi na miših. Ko se ravnotežje poruši, se verjetneje pojavijo bolezni.

Candida albicans daje najmočnejši imunski odgovor. Ugotovili so tudi, da se hife gliv specifično vežejo na beljakovine adhezini, ki pomagajo mikrobom, da se obdržijo na površinah in postanejo invazivni. Miši z večjimi populacijami Candide albicans dobijo simptome vnetnega črevesnega sindroma. Normalni odgovor s protitelesi v črevesju inhibira bolezen s prepoznavanjem hif gliv.

Podobno velja za vaginalna glivična vnetja.

Vir: Kyla S. Ost, Teresa R. O’Meara, W. Zac Stephens, Tyson Chiaro, Haoyang Zhou, Jourdan Penman, Rickesha Bell, Jason R. Catanzaro, Deguang Song, Shakti Singh, Daniel H. Call, Elizabeth Hwang-Wong, Kimberly E. Hanson, John F. Valentine, Kenneth A. Christensen, Ryan M. O’Connell, Brendan Cormack, Ashraf S. Ibrahim, Noah W. Palm, Suzanne M. Noble, June L. Round. Adaptive immunity induces mutualism between commensal eukaryotes. Nature, 2021; DOI: 10.1038/s41586-021-03722-w