Modificirana keto dieta ni potencialno koristila pri specifičnih možganskih tumorjih, astrocitomih. Raziskovalci niso spremljali, ali tovrstna prehrana vpliva na rast tumorja in preživetje.

Vsi bolniki so bili deležni obsevanja in kemoterapije. Sprememba prehrane je vodila v spremenjen metabolizem v telesu in možganih. Za tovrstne možganske tumorje ni učinkovitega zdravljenja in preživetje je malo verjetno, zato je kakršenkoli napredek dobrodošel. Tovrstne tumorske celice se zanašajo na glukozo ali sladkor, tako za rast kot delitev. Ker je v keto dieti malo sladkorjev, telo spremeni svoj vir za energijo in namesto ogljikovih hidratov uporablja ketone. Normalne možganske celice lahko preživijo s ketoni, v teoriji pa tumorske celice ne morejo uporabiti ketone za preživetje.

Vključili so 25 bolnikov z astrocitomi. Sledili so keto dieti, modificirani Atkinskonovi dieti z vmesnimi postenji, skupaj 8 tednov. V prehrano so vključili živila kot je slanina, jajca, smetano, maslo, listnato zelenjavo in ribe. Udeleženci so se srečali z dietetikom na začetku študije in potem vsake dva tedna. Pet dni na teden so sledili modificirani Atkinsonovi dieti, pri kateri se kombinira omejitev vnosa ogljikovih hidratov z visokim vnosom maščob. Dva dni na teden so se postili z vnosom 20% priporočenega dnevnega vnosa kalorij.

Glavni cilj študije je bil ugotoviti, ali lahko preiskovanci sledijo dieti brez resnih neželenih učinkov. Študijo je zaključilo 21 udeležencev, pri čemer so v 48% sledili dieti v celoti glede na njihove prehranske dnevnike. Vendar so urinski testi pokazali, da je 80% udeležencev doseglo, da je njihovo telo uporabljalo maščobe in beljakovine kot primarno gorivo in ne ogljikove hidrate.

Dieto so udeleženci dobro prenašali. Dva med njimi sta imela med študijo resne neželene učinke, pri čemer v enem primeru ni bilo nobene povezave z dieto v enem pa je povezava možna.

Pri koncu študije je bilo videti spremembe v metabolizmu v telesu in v možganih. Nivoji hemoglobina A1c, inzulina, telesne maščobe so se znižali. Pusta telesna masa se je povečala. Skeniranje možganov je pokazalo povečane koncentracije ketonov in metabolične spremembe v tumorju.

Vir: Karisa C. Schreck, Fang-Chi Hsu, Adam Berrington, Bobbie Henry-Barron, Diane Vizthum, Lindsay Blair, Eric H. Kossoff, Linda Easter, Christopher T. Whitlow, Peter B. Barker, Mackenzie C. Cervenka, Jaishri O. Blakeley, Roy E. Strowd. Feasibility and Biological Activity of a Ketogenic/Intermittent-Fasting Diet in Patients With Glioma. Neurology, 2021; 10.1212/WNL.0000000000012386 DOI: 10.1212/WNL.0000000000012386