Embriji ribe Danio rerio, ki jim je primanjkovalo vitamin E, imajo deformirane možgane in živčni sistem.

Preiskovane sladkovodne ribe zrastejo iz oplojenih jajčec v približno petih dneh. Uporabljajo se za študij genetike pri vretenčarjih. Zelo so podobne človeku na molekularni, genetski in celični ravni, zato se pogosto lahko ugotovitve pri njih prenesejo na človeka. Posebej zanimivi so njihovi embriji, ker se zelo hitro razvijejo, so prozorni in je zanje lahko skrbeti.

Vitamin E so odkrili leta 1922 kot nujno sestavino za oplojena jajčeca podgan, da bi prišlo do živorojenih živali. V embriju se primarni možgani in nevralna cev pojavijo zelo zgodaj ter oživčijo organe in telesne strukture. Brez vitamina E ribji embriji razvijejo poškodovane možgane in nevralno cev. Gre za podobne poškodbe nevralne tube kot pri pomanjkanju folne kisline.

Pri zdravih organizmih celice živčnega grebena vodijo nastanek obraznih kosti in hrustanca ter oživčijo telo z izgradnjo perifernega živčnega sistema. Te celice se vedejo kot matične celice, zato so pomembne za razvoj možganov in nevralne cevi, obenem pa postanejo celice 10 različnih organskih sistemov, kot so srce in jetra. Če imajo te celice težave zaradi pomanjkanja vitamina E, je okvarjen razvoj praktično celotnega embrija.

Raziskovalci so ugotovili, da so preiskovani embriji s pomanjkanjem vitamina E živeli še 24 ur, potem pa so začeli umirati. Po 6 urah ni bilo razlik, po 12 urah pa so že postale očitne razlike med embriji, po 24 urah pa so dramatične spremembe vodile v katastrofo.

Vitamin E je skupina 8 spojin, štirih tokoferolov in štirih tokotrienolov. Običajno govorimo o olfa tokoferolu, ki se nahaja v evropski prehrani, medtem ko je v Ameriki bolj običajen gama tokoferol. Rastline proizvajajo osem različnih oblik vitamin E, ki se vse absorbirajo, a jetra vrnejo v kri le alfa tokoferol. Vse ostale oblike se metabolizirajo in izločijo.

Ženske z nizkimi krvnimi vrednostmi alfa tokoferola lahko torej pogosteje splavijo.

Vir: Brian Head, Jane La Du, Robyn L. Tanguay, Chrissa Kioussi, Maret G. Traber. Vitamin E is necessary for zebrafish nervous system developmentScientific Reports, 2020; 10 (1) DOI: 10.1038/s41598-020-71760-x