Visokemu indeksu telesne mase se pripisuje 4 milijone smrti na svetu v letu 2015 in več kot dve tretjini teh smrti so povzročile kardiovaskularne bolezni. Študije kažejo, da lahko drugi faktorji, kot je zdrava prehrana, vplivajo na tako visoka tveganja in jih do neke mere zmanjšajo. V novi študiji so raziskovali povezavo med indeksom telesne mase, prehrano in smrtnostjo med 79 003 Švedske odrasle populacije. Prakticiranje mediteranske prehrane so ocenjevali na lestvici od 0 do 8 glede na vnos sadja in zelenjave, stročnic, oreškov, nerafiniranih žit z visoko vsebnostjo vlaknin, rib, rdečega in procesiranega mesa ter olivnega olja. Upoštevali so tudi starost, fizično aktivnost, kajenje in socialno-ekonomske faktorje. Udeležence so spremljali 21 let in medtem jih je 38 % oziroma 30 389 umrlo. Med pretežkimi posamezniki je skupina z najnižjim tveganjem smrtnosti skupina z najvišjo oceno prakticiranja mediteranske prehrane. Tako pretežki posamezniki, ki so se pretežno držali mediteranske prehrane, niso tvegali višje smrtnosti v primerjavi s posamezniki z normalno težo in podobno prehrano. Ugotovili so tudi obratno povezavo. Posamezniki z normalno telesno težo, ki se v glavnem niso držali mediteranske prehrane, so bolj tvegali smrtnost.

Vir: Karl Michaëlsson, John A. Baron, Liisa Byberg, Jonas Höijer, Susanna C. Larsson, Bodil Svennblad, Håkan Melhus, Alicja Wolk, Eva Warensjö Lemming. Combined associations of body mass index and adherence to a Mediterranean-like diet with all-cause and cardiovascular mortality: A cohort studyPLOS Medicine, 2020; 17 (9): e1003331 DOI: 10.1371/journal.pmed.1003331