Raziskovalci ugotavljajo, da se kakovost sperme in z njo plodnost lahko izboljša pri dovoljšnjem uživanju likopena. Likopen se nahaja v nekaterih sadežih in zelenjavi, njegov najpomembnejši vir pa so paradižniki. Gre za pigment, ki paradižniku daje značilno rdečo barvo, a ga je človeško telo zmožno absorbirati le v manjših količinah.

V 12 tednov trajajočo dvojno slepo randomizirano raziskavo je bilo vključenih 60 prostovoljcev, starih med 19 in 30 let. Polovica jih je dnevno uživala prehransko dopolnilo z likopenom LactoLycopene, preostala pa placebo. Na začetku in na koncu študije so testiranem preverili stanje sperme in krvni status.

Rezultati so pokazali velike spremembe pri morfologiji, to pomeni obliki in velikosti semenčic, pri tistih posameznikih, ki so redno uživali likopen. Zaradi boljših morfoloških značilnosti imajo semenčice tako lahko večjo hitrost. Na odgovor, ali likopen dejansko vpliva tudi na kakovost sperme, pa bo potrebno še počakati.

Vir: Elizabeth A. Williams, Madeleine Parker, Aisling Robinson, Sophie Pitt, Allan A. Pacey. 2019. A randomized placebo-controlled trial to investigate the effect of lactolycopene on semen quality in healthy males. European Journal of Nutrition, 2019.