Kraj prebivanja v tednih pred okužbo s COVID-19 lahko pomeni ključno zaščito pred hudim potekom bolezni in celo smrtjo, pravijo znanstveniki.

Raziskovalci so sicer že povezali pomanjkanje vitamina D in povečano občutljivost za virusne in bakterijske respiratorne okužbe. Prav tako so nekatere opazovalne študije pokazale močno povezavo med pomanjkanjem vitamina D in COVID-19, vendar gre lahko za koincidenco in za posledico različnih faktorjev kot so debelost, starost ali kronične bolezni, ki so prav tako povezane s pomanjkanjem vitamina D.

Da bi presegli vpliv drugih faktorjev, so raziskovalci izračunali genetsko predvidljivost nivoja vitamina D v krvi, ki ne sovpada z drugimi demografskimi faktorji, zdravstvenim stanjem in življenjskim slogom, tako da so uporabili informacije na stotine genov, ki vplivajo na status vitamina D. Prvič so raziskovalci sočasno upoštevali še vpliv UVB sevanja na nivo vitamina D. V študijo so vključili več kot pol milijona posameznikov, pri čemer so upoštevali vpliv UVB sevanja pred okužbo na vsakega od teh posameznikov. Ugotovili so, da obstaja jasna korelacija med izmerjeno koncentracijo vitamina D v krvi, ki je bila 3x višja pri vplivu UVB sevanja na tvorbo vitamina D glede na njihov kraj bivanja ter celo povezavo s hospitalizacijami in smrtmi zaradi okužbe.

Vir: Xue Li, Jos van Geffen, Michiel van Weele, Xiaomeng Zhang, Yazhou He, Xiangrui Meng, Maria Timofeeva, Harry Campbell, Malcolm Dunlop, Lina Zgaga, Evropi Theodoratou. An observational and Mendelian randomisation study on vitamin D and COVID-19 risk in UK Biobank. Scientific Reports, 2021; 11 (1) DOI: 10.1038/s41598-021-97679-5