Španski raziskovalci so ugotovili novo pozitivno lastnost kakava. V lupini kakavovega semena se namreč nahajajo tri fenolne komponente, ki učinkujejo na debelost in imunske celice. Svoje domneve so zaenkrat lahko potrdili z raziskavo na miših. Če bi se rezultati izkazali kot relevantni, to pomeni, da bi fenoli, pridobljeni iz kakava, lahko pomagali omejiti kronična vnetja in odpornost na inzulin, ki povzroča debelost.

Kakavove lupine sicer nastanejo kot odpadek pri praženju kakavovih semen za proizvodnjo čokolade. Z obdelavo teh odpadnih lupin bi lahko pridobili koristne fenolne komponente za obogatitev hrane in pijač, obenem pa bi poskrbeli za bolj trajnostni odnos do okolja. Vsako leto se namreč zavrže več kot 700.000 ton omenjenih lupin.

Vir: Miguel Rebollo‐Hernanz, Qiaozhi Zhang, Yolanda Aguilera, Maria A. Martín‐Cabrejas, Elvira Gonzalez Mejia. 2019. Cocoa Shell Aqueous Phenolic Extract Preserves Mitochondrial Function and Insulin Sensitivity by Attenuating Inflammation between Macrophages and Adipocytes In Vitro. Molecular Nutrition & Food Research, 2019; 63 (10).