Rjava morska alga Fucus vesiculosus raste tudi v Baltiku, natančneje pa so preučevali tiste z rastiščem v fjordu Kiel. Običajno so te morske alge onesnažene z biofilmom milijonov mikroorganizmov, ki se nahajajo v morski vodi. V študiji so identifcirali spojine, ki so sicer vezane v membrane alge, in predstavljajo posebno samozaščito alge. Izkazalo se je, da inhibirajo patogene bakterije Staphylococcus aureus (MRSA), ki sicer povzročajo bolnišnične okužbe in so rezistentne na marsikateri znan antibiotik.

V simbiozi z algo živijo tudi številne glive, ki prav tako obetajo kot pomembne za človekovo zdravje. Izolirali so že kar 120 različnih glivnih organizmov, natančneje pa so začeli preučevati  vrsto Pyrenochaetopsis sp. Ta naj bi učinkovito uničevala melanomski tip celic z nizko citotoksičnostjo. Glive, ki so jih našli na teh rjavih algah, so fermentirali v nadzorovanih laboratorijskih pogojih in nato izolirali mešanice, ki so jih poimenovali s skupnim imenom pirezonetini (ang. pyrenosetins) A in B z močnim potencialom za delovanje proti rakastim obolenjem.

Pri vsem tem je pomembno tudi, da raziskovalci uporabljajo metode strojnega učenja in računalniškega modeliranja, ki močno skrajšajo čas do uporabnih rezultatov raziskav v primerjavi s klasičnimi metodami.

Opozoriti moramo le na njihova razmišljanja, ali bodo izdelki zdravila ali prehranska dopolnila. Kaj mislite vi?

Vir: Larissa Buedenbender, Francesca Anna Astone, Deniz Tasdemir. Bioactive Molecular Networking for Mapping the Antimicrobial Constituents of the Baltic Brown Alga Fucus vesiculosusMarine Drugs, 2020; 18 (6): 311