Pandemija Covid-19 je lahko povod, da ozavestimo številna tveganja, ki ogrožajo tako naše zdravje kot delovanje. Prvi korak k obvladovanju tveganj je njihova identifikacija, h kateri prispeva na področju prehranskih dopolnil nova publikacija avtorice Martine Puc z naslovom TVEGANJA NA PODROČJU PREHRANSKIH DOPOLNIL.

Sistematična obravnava tveganj je tudi osnova iniciative »Tveganja bolje obvladujemo skupaj«, ki jo vodi Združenje za prehranska dopolnila na GZS , v njej pa sodelujejo strokovnjaki različnih inštitucij in organov, ki so tako ali drugače deležniki na področju prehranskih dopolnil. Med njimi tako najdemo Ministrstvo za zdravje, Nacionalni inštitut za javno zdravje, Zdravstveni inšpektorat Republike Slovenije, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Upravo Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin, Javno agencijo Republike Slovenije za zdravila in medicinske pripomočke, Finančno upravo Republike Slovenije.

Med prvimi koraki te iniciative je vabilo vsem medijem, da:

1. vsakega vabljenega govornika in/ali pisca o prehranskih dopolnilih (na televiziji, radiu, spletu) predstavijo tako, da je za javnost nedvoumno zapisano/navedeno/povedano:

      • katero pravno osebo zastopa na osnovi pooblastila
      • izjavo te osebe o nasprotju interesov pri razvoju, proizvodnji in/ali trženju izdelkov, o katerih govori neposredno ali posredno

2. je uporabniku medija ta podatek viden oziroma na voljo med nastopom zadevne osebe oziroma ob zapisanem besedilu in ne ločeno npr. ob koncu oddaje, na drugih straneh v periodiki ali na spletu;

3. se vsakega avtorja kakršnegakoli besedila oz. prispevka o prehranskih dopolnilih predstavi poleg zgornjih podatkov s polnim imenom in priimkom (in ne zgolj s kraticami), s polno izobrazbo ter vlogo, v kateri nastopa (npr. neodvisni opazovalec, strokovnjak, tržnik).

Pomemben vpliv na tveganja ima seveda sam uporabnik prehranskih dopolnil. Tako velja vabilo, da kupuje prehranska dopolnila pri slovenskih ponudnikih, ki so registrirani nosilci živilske dejavnosti v naši državi in tako pod nadzorom Zdravstvenega inšpektorata Republike Slovenije ter domači davčni zavezanci.

Predvsem pa je pomembno, da poleg nakupa pri pravni osebi z izsledljivim naslovom, vsak uporabnik natančno prebere navodila proizvajalca in jim sledi.

Dodatno strokovno mnenje pa tudi ne škodi.

Špela Vozelj
administratorka spletne strani pretehtajte.si