Piše: Vid Vičič, dipl. zn.

Ogljikovi hidrati so najbolj razširjena organska snov v naravi in predstavljajo poglavitni vir energije za večino svetovnega prebivalstva. Izraz ogljikovi hidrati zajema široko paleto snovi sestavljenih iz ogljika, vodika in kisika. Ime ogljikovi hidrati preprosto pomeni »ogljik, na katerega je vezana voda«.

Med ogljikove hidrate med drugim sodijo tako enostavni sladkorji kot npr. glukoza, ki se prenaša po človeški krvi in predstavlja vir energije, kot tudi celuloza, ki je glavna sestavina lesa. Za lažji pregled nad to široko skupino snovi jih zato delimo na enostavne in kompleksne ogljikove hidrate. V skupini kompleksnih ogljikovih hidratov so taki, ki jih lahko s človeškimi prebavnimi encimi razgradimo na manjše enote, ki se nato absorbirajo, in na prehransko vlaknino. Le-te ljudje s telesu lastnimi encimi ne moremo prebaviti.

Ogljikovi hidrati

Ogljikovi hidrati – grafični pregled skupine snovi.

V nadaljevanju lahko preberete tudi 2. del prispevka z naslovom Enostavni ogljikovi hidrati so sladkorji.