Periferna arterijska bolezen je zoženje arterij, ki zmanjša pretok krvi iz srca v noge. Značilni simptomi obsegajo bolečino, stiskanje, krče, slabost in druge neprijetnosti v muskulaturi nog med hojo. Ti ljudje naj bi imeli poškodovane mitohondrije v mečih, ki so lahko posledica zmanjšane prekrvavitve. Izboljšanje mitohondrijskega stanja je povezano z manj težavami pri hoji.

Raziskovalci so tako postavili hipotezo, da epikatehin, glavna spojina iz skupine flavonolov v kakavu, lahko poveča mitohondrijsko aktivnost in mišično zdravje v mečih bolnikov s periferno arterijsko boleznijo ter na ta način izboljša njihovo sposobnost hoje.

Udeleženci randomizirane študije so tako pili vodo oziroma mleko z vmešanim kakavovim prahom, obogatenim s flavonolom (15 g kakava in 75 mg epikatehina dnevno) ali placebo v obdobju 6 mesecev. Sposobno hoje so spremljali na začetku študije in po 6 mesecih, tako da so opravili 6 minutno hojo dvakrat 2,5 ure po zaužitju napitka in 24 ur po zaužitju napitka. Udeleženci so opravili hojo po tekočem traku in njihov pretok krvi v mečih so izmerili z magnetno resonance. Nekateri udeleženci so dovolili tudi mišično biopsijo.

Uporabili so običajen nesladkan kakav v prahu, bogat z epikatehinom, ki se nahaja tudi v temnih čokoladah z več kot 85% kakava.

Raziskovalci so ugotovili, da se je pri pacientih, ki so uživali kakav, pokazalo signifikantno izboljšanje. V povprečju so zmogli 43 metrov daljšo hojo in izboljšano mitohondrijsko dejavnost, povečano gostoto kapilar in druge znake izboljšanega mišičnega zdravja.

V naslednji stopnji raziskav bo potrebno potrditi rezultate na obsežnejšem vzorcu preiskovancev.

Vir: Mary M. McDermott, Michael H Criqui, Kathryn Domanchuk, Luigi Ferrucci, Jack M Guralnik, Melina Kibbe, Kate Kosmac, Christopher M Kramer, Christiaan Leeuwenburgh, Lingyu Li, Donald M. Lloyd-Jones, Charlotte A Peterson, Tamar S Polonsky, James H Stein, Robert Sufit, Linda V Van Horn, Francisco J Villarreal, Dongxue Zhang, Lihui Zhao, Lu Tian. Cocoa to Improve Walking Performance in Older People With Peripheral Artery Disease: The Cocoa-Pad Pilot Randomized Clinical Trial. Circulation Research, 2020; DOI: 10.1161/CIRCRESAHA.119.315600