Zadostne ravni vitamina D so povezali z zmanjšano izraženostjo gena placente za preeklampsijo.

Po podatkih Svetovne zdravstvene organizacije preeklampsija prizadene 2 do 8% nosečnic. Povzroči lahko resne in celo smrtne komplikacije tako pri materi kot pri otroku. Med dejavniki tveganja so debelost, sladkorna bolezen, pomanjkanje vitamina D med nosečnostjo.

Kako točno pride do razvoja preeklamspije ni jasno. Sodobna dognanja kažejo na nezadostno razvitost krvnih žil v placenti, torej organu, ki hrani zarodek med nosečnostjo. To vodi v zvišan krvni tlak in druge resne komplikacije pri materi. Edina terapija preeklampsije je donositev ploda, ki je lahko zelo nevarna, če do nje pride prezgodaj v toku nosečnosti.

Predhodne študije so pokazale, da ekspresija treh genov (NKX2-5, SAM68, sFLT1) visoko korelira z zgodnjim sprožanjem in resno preeklampsijo, pri čemer je zadnji izmed njih identificiran kot marker za tveganje preeklampsije. V tokratni študiji so avtorji preučevali ekspresijo teh genov pri zdravih nosečnicah. Iskali so vzorec ekspresije, poleg tega pa še odgovor na vprašanje, ali raven vitamina D vpliva na ekspresijo teh genov.

Protein sFLT1 se prekriva z aktivnostjo vaskularnega endotelijskega rastnega faktorja, ki je pomemben regulator razvoja krvnih žil v placenti. Zmanjša namreč rast krvnih žil v placenti. Količina sFLT1 v placenti je delno regulirana z SAM68 in NKX2-5, ki sta znana kot pločevinko gena. NKX2-5 bi lahko nadziral sFLT1 in SAM68 tako, da bi ta dva popačila razvoj krvnih žil in s tem sprožila razvoj preeklampsije.

Vitamin D ima številne vplive na materino zdravje med nosečnostjo. Preučili so vzorce placente 43 nosečnic. Polovici so dajali visoke doze vitamin D (4000 IE na dan), drugi polovici pa placebo. Za razliko od prejšnje študije niso našli pomembnih nivojev NKX2-5 v tkivu placente. Ta ugotovitev kaže, da  je ekspresija NKX2-5 pomembna v zgodnjih tveganjih med nosečnostjo, vendar ne pri zdravih materah. Še vedno pa so opazili močno korelacijo med SAM68 in sFLT1.

Pri zadnji oceni pred porodom so nosečnice s pomanjkanjem vitamina D (<100 nmol/L metabolita vitamin D 25[OH]D) imele signifikantno višjo ekspresijo sFLT1 in nižjo ekspresijo endotelisjkega rastnega faktorja žil v placenti kot nosečnice z zadostnimi količinami vitamin D. Kot kaže vitamin D neposredno uravnava ekspresijo sFLT1 in/ali SAM68.

Vir: Oyindamola Awe, James M. Sinkway, Rebecca P. Chow, Quentell Wagener, Elizabeth V. Schulz, Jeremy Y. Yu, Paul J. Nietert, Carol L. Wagner, Kyu-Ho Lee. Differential regulation of a placental SAM68 and sFLT1 gene pathway and the relevance to maternal vitamin D sufficiencyPregnancy Hypertension, 2020; 22: 196 DOI: 10.1016/j.preghy.2020.09.004