Raziskovalci so odkrili novo šibko točko rakastih celic. Kot vse naše celice tudi rakaste potrebujejo glukozo za svojo rast in razmnoževanje. Vendar rakaste celice niso sposobne uporabiti drugih sladkorjev in so zato zanje neuporabni. Ko so rakaste celice izpostavljene drugim vrstam sladkorjev kot je npr. galaktoza, jih ne znajo uporabiti oziroma se prilagoditi za metabolizem drugačne strukture, zato umrejo. Sicer pa so rakaste celice sposobne mnogo hitrejšega metabolizma glukoze od normalnih celic.

Galaktoza je strukturno resda zelo podobna glukozi, a očitno dovolj različna. Po izpostavitvi rakastih celic galaktozi so le-te prisiljene v intenzivnejši oksidativni metabolizem, v katerem se kisik porablja za pretvorbo sladkorja v energijo, drugače od običajnega metabolizma glukoze. Tega imenujemo glikolitični metabolizem in v njem prav tako iz glukoze nastaja energija. Normalne celice metabolizirajo tako glukozo kot galaktozo.

Novo razumevanje metabolizma rakastih celic je podlaga za razvoj bodisi genetske terapije ali razvoja specifičnih učinkovin, ki se lahko vpletejo v metabolno pot, saj galaktoze kot take ne morejo uporabiti za zdravljenje. Težave pa lahko povzroči tisti del populacije rakastih celic, ki se vendarle lahko prilagodijo po nekem obdobju izpostavitve galaktozi.

Vir: Dongqing Zheng, Jonathan H. Sussman, Matthew P. Jeon, Sydney T. Parrish, Melanie A. MacMullan, Alireza Delfarah, Nicholas A. Graham. AKT but not MYC promotes reactive oxygen species-mediated cell death in oxidative cultureJournal of Cell Science, 2020; 133 (7): jcs239277.