Določena črevesna bakterija lahko vpliva na vedenje črvov, tako da vpliva na njihove odločitve o izboru hrane. Črevesne bakterije vplivajo na gostiteljevo zaznavanje okolja in povzročijo, da se premaknejo k zunanjemu viru te iste bakterije. Tako mikroflora dejansko postane okusnejša za svojega gostitelja.

Bakterije so preiskovanim črvom C. elegans primarna hrana. V študiji so raziskovalci merili, kako se črvi, ki jih hranijo z različnimi sevi bakterij, odzivajo na oktanol, veliko alkoholno molekulo, ki jo nekatere bakterije izločajo in se jim črvi običajno v večjih koncentracijah izogibajo. Črvi, ki pa so jih vzgojili na Providencia alcalifaciens (JUb39), so se manj izogibali oktanolu kot ostali. Tiramin, ki se izloča v možganih, naj bi igral pri tem pomembno vlogo. Črvi preoblikujejo tiramin v oktopamin, ki vpliva na receptor senzoričnih nevronov, ki pa kontrolirajo vedenje izogibanja oktanolu. Rezultati te študije kažejo, da tiramin, ki ga izločajo bakterije, poveča koncentracijo oktopamina. S tem so postali črvi tolerantnejši za oktanol, saj so imeli zavrto izogibanje zanj.

Genetsko spremenjeni črvi, ki niso proizvajali tiramina, se niso nič drugače odzivali na zaviranje izogibanju oktanola zaradi hranjenja s Providencia alcalifaciens (JUb39). Ta ugotovitev kaže, da tiramin, ki so ga proizvedle bakterije, lahko nadomesti endogeni tiramin.

Dodatni poskusi so pokazali, da črvi hranjeni s Providencia alcalifaciens (JUb39) prednostno izbirajo to bakterijo za hrano. Za tako odločitev črvov je potrebna proizvodnja tiramina v bakterijah Providencia alcalifaciens (JUb39).

Vir: Michael P. O’Donnell, Bennett W. Fox, Pin-Hao Chao, Frank C. Schroeder, Piali Sengupta. A neurotransmitter produced by gut bacteria modulates host sensory behaviourNature, 2020.