Aktivna oblika vitamina D, 1,25 dihidroksi vitamin D3, sproži stabilni tolerogenski fenotip dendritičnih celic. Proces vključuje receptor vitamina D, ki se prenese v jedro, se veže na podobna genomska mesta in promovira epigenetsko in transkripcijsko modeliranje. V tej študiji poročajo o pojavu za vitamin D specifični demetilaciji in transkripcijski aktivaciji na vezavnih mestih receptorja za vitamin D, ki je povezana s pridobivanjem tolerogeneze in vitro. Diferencijacija v tolerogenetske dendritične celice je povezana z aktivacijo I-6-JAK- STAT3 potjo. Raziskovalci so pokazali, da je JAK2 posredovana STAT3 fosforilacija specifična za vitamin D stimulacijo. Vitamin D receptor in fosforilirana oblika STAT3 stopita v medsebojno interakcijo in tako tvorita kompleks z metilcitozin dioksigenazo TET2. Najpomembneje pa je, da farmakološka inhibicija JAK2 povrne z vitaminom D inducirane tolerogenetske lastnosti dendritičnih celic. Opisano dogajanje pa odpira možnosti za klinično delo.

Če povzamemo bolj laično, so ugotovili, da vitamin D lahko vpliva na toleranco imunskega sistema na določene beljakovine s spremembo načina obdajanja DNK v specifičnih imunskih celicah, ki se imenujejo dendritične celice. Te ugotovitve pa lahko vplivajo na zdravljenje bolezni kot je multipla skleroza, za katere je značilen napad imunskega sistema na lastno zdravo tkivo. Prav dendritične celice so namreč tista vrsta celic v imunskem sistemu, ki imajo ključno vlogo v regulaciji imunske tolerance. Že prejšnje raziskave so pokazale, da obravnavanje teh celic z vitaminom D spodbudi več njihovih tolerogenskih lastnosti, ki spodbujajo toleranco. Tokrat pa so raziskovalci spoznali natančnejši mehanizem.

Vir: Francesc Català-Moll,Anna G. Ferreté-Bonastre,Gerard Godoy-Tena,Octavio Morante-Palacios,Laura Ciudad,Laura Barberà,Federico Fondelli,Eva M. Martínez-Cáceres,Javier Rodríguez-Ubreva,Tianlu Li,Esteban Ballestar. Vitamin D receptor, STAT3, and TET2 cooperate to establish tolerogenesis. CELL REPORTS. Elsevier. 18 January 2022.