Pomanjkanje vitamina D predstavlja globalni problem, saj naj bi ga primanjkovalo kar milijardi ljudi po celem svetu. Pomanjkanje je povezano s slabšim zdravjem kosti, obenem pa lahko predstavlja faktor tveganja za pojav depresije, kardiovaskularnih bolezni, vnetij, sladkorne bolezni in raka.

Stanje vitamina D običajno merimo s krvnimi testi. Nivo vitamina D v telesu niha glede na letni čas, zato enkratno merjenje ni dovolj za prikaz celostne slike zdravstvenega stanja posameznika. Irski raziskovalci ugotavljajo, da je količino vitamina D  v telesu možno izmeriti tudi s pomočjo las. Lasje namreč rastejo počasi, približno 1 cm mesečno. Prav zaradi tega je možno z analizo las ugotoviti status vitamina D skozi obdobje več mesecev in tako zajeti vpliv letnih časov.

V prihodnje se bodo raziskovalci bolj detajlno posvetili ugotavljanju povezav med rezultati merjenja vitamina D v krvi in laseh. Proučevali bodo tudi dejavnike, ki lahko vplivajo na raven vitamina D v laseh, npr. barvo in debelost las ter uporabo različnih lasnih preparatov.

Vir: Lina Zgaga, Eamon Laird, Martin Healy. 2019. 25-Hydroxyvitamin D Measurement in Human Hair: Results from a Proof-of-Concept study. Nutrients.