Evropska agencija za kemikalije (ECHA) je pripravila predlog prepovedi namenskega dodajanja mikroplastike v proizvode, ki jih uporabljajo tako proizvajalci kot potrošniki. Če bo predlog sprejet s strani EU, se bo škodljiv pojav mikroplastike v okolju v obdobju 20 let zmanjšal za kar 400.000 ton.

ECHA je pred pripravo predloga prepovedi ocenila tveganje za zdravje in ohranjanje okolja, ki ga predstavlja pojav mikroplastike. Ugotovili so, da je največ škodljivih delcev prisotnih v blatu iz čistilnih naprav, pa tudi v vodi. Delci se v naravi ohranijo več tisočletij in jih je zelo težko odstraniti.

Med mikroplastiko sodijo mikroskopski delci (manjši od 5 mm) iz sintetičnih polimerov, ki so odporni na biodegradacijo. Nastanejo kot posledica uporabe v kozmetični industriji, izdelavi gradbenih materialov, barv in lakov, pa tudi medicinskih izdelkov in na področju kmetijstva.

Vir: ECHA. 2019. ECHA proposes to restrict intentionally added microplastics