Raziskovalci pospešeno raziskujejo področje črevesnih bakterij ter z njimi povezanih koristi in zdravstvenih tegob.

Strokovnjaki so nedavno odkrili sofisticiran način analiziranja mikrobiotske in metabolične vsebine črevesja pri otrocih s sindromom razdražljivega črevesja. Na vzorcu 23 otrok, starih med 7 in 12 let, so preverjali stopnjo bolečine ter vzorce in opise blata, ki so jih nato primerjali z rezultati kontrolne skupine zdravih otrok.

Ugotovili so, da obstajajo razlike pri bakterijski sestavi blata. Raziskovalci tako upajo, da bodo v prihodnje na podlagi dodatnih študij lahko razvili način prilagojene prehrane in prilagojenih terapij za bolnike s sindromom razdražljivega črevesja.

Zanimiva raziskava prihaja tudi s področja alergijskih obolenj. Majhen odstotek ljudi ima namreč pri uživanju določenih vrst staranega sira težave z alergijskimi reakcijami na histamin. Ameriški raziskovalci zato proučujejo bakterijske seve, ki bi zmanjšali prisotnost histamina in bi tako omogočali uživanje sirov tudi ljubiteljem sirov, pri katerih se pojavljajo alergijske reakcije.

Pri staranih sirih (na primer pri sirih Comte in Groyere) se na skorji lahko pojavijo določene bakterije. Da dosežejo pravo aromo in okus, morajo biti siri starani več mesecev. Med procesom staranja pa na skorji nastane naravni biofilm z bakterijami in glivami. Kot stranski produkt fermentacije nastaja histamin. Hrana z večjimi vsebnostmi histamina pa pri občutljivih ljudeh povzroča izpuščaje in druge alergične reakcije.

Raziskovalci so v svoji študiji ugotovili, da na siru nastaja poseben rod bakterij, Brevibacterium, pri katerem imajo določeni sevi možnost reduciranja histamina. Če bo raziskovalcem uspelo prepričati sirarje, bodo ti v prihodnje morda pričeli z uporabo določenega seva, ki bi zmanjšal prisotnost histamina, obenem pa vseeno omogočal staranje sira, da bodo v njem lahko uživalo čim več ljubiteljev sira.

Vir: Justin M. Anast, Monika Dzieciol, Dylan L. Schultz, Martin Wagner, Evelyne Mann, Stephan Schmitz-Esser. 2019. Brevibacterium from Austrian hard cheese harbor a putative histamine catabolism pathway and a plasmid for adaptation to the cheese environment. Scientific Reports.
Elsevier. 2019.