Študentje, ki se aktivno ukvarjajo z dvoranskimi športi, imajo lahko primanjkljaj vitamin D. S tem tvegajo poškodbe ali slabše nastope. V zadnji raziskavi  so preučevali košarkarje, ki so jih razvrstili v tri skupine. Eni so dajali visoke doze vitamin D, eni manjše, eni pa nič. Za vsakega športnika so zbrali podatke o sestavi telesa, pigmentaciji kože, izpostavljenosti soncu, prehranski vnos ter spremljali podatke v krvi. Kar 65 % preiskovancev od 20 je imelo prenizke nivoje vitamin D, kar je v skladu s pregledno študijo na kar 2000 športnikih v ZDA. Ni pa med športniki s prenizkim nivojem vitamin D belcev. Potrebne bodo nadaljnje študije na večjih vzorcih, da bi lahko dali dokončne zaključke.

Vir: Nicole M. Sekel, Sina Gallo, Jennifer Fields, Andrew R. Jagim, Tammy Wagner, Margaret T. Jones. The Effects of Cholecalciferol Supplementation on Vitamin D Status Among a Diverse Population of Collegiate Basketball Athletes: A Quasi-Experimental TrialNutrients, 2020; 12 (2): 370 DOI: 10.3390/nu12020370