Kar nekaj raziskav potrjuje povezavo med pomanjkanjem vitamina D in revmatičnimi obolenji. Pri teh gre za različne patologije, ki jih večinoma povzroča avtoimunost. Vitamin D in agonisti njegovih receptorjev dokaj precizno modulirajo imunski odgovor in preprečujejo pretirano odzivnost. Prav na tem temelji pričakovanje, da bi lahko vitamin D dobro kontroliral avtoimuni proces pri revmatičnih obolenjih. Podobno kot pri drugih avtoimunih obolenjih tudi revmatična bolj prizadenejo žensko populacijo. Kaže, da gre to delno pripisati različni regulaciji s spolnimi hormoni. Ženske ohranijo večji imunski odgovor verjetno zaradi estrogena, ki je za razliko od androgenov povezan z večjo odpornostjo proti okužbam, vendar obenem tudi z večjim tveganjem za vatoimuni odgovor.

V pregledni študiji so iskali povezavo med statusom vitamina D status pri revmatičnih oboljenjih v povezavi s spolom in spolnimi hormoni. Potencialno učinkovitost vitamin D in agonistov njegovih receptorjev bo potrebno v nadaljnjih raziskavah še potrditi.

 

Vir: Massimiliano Vasile, Clarissa Corinaldesi, Cristina Antinozzi, Clara Crescioli. 2017. Vitamin D in autoimmune rheumatic diseases: A view inside gender differences. Pharmacological Research. Volume 117. Pages 228-241. doi.org/10.1016/j.phrs.2016.12.038.