Enostavne prehranske verige gotovo poznate še iz osnovne šole. Recimo zajec je zeli, volk pa poje zajca. Če pogledamo cel ekosistem, pa govorimo o prehranskih mrežah.

Prehranska mreža pa obstaja tudi med mikroorganizmi človeške mikrobiote. Govorijo kar o štirih nivojih mikroorganizmov. Mikroorganizmi v prvem nivoju uporabijo hranila iz substrata v lumnu človeškega črevesja, njihovi metaboliti pa so hrana za mikroorganizme na naslednjem nivoju in tako naprej. V takem vrstnem redu naj bi jih tudi našli vzdolž človeškega črevesja.

Raziskovalci so razvili poseben računalniški model, ki uporablja do sedaj znane vrste človeške mikrobiote, da bi napovedali njihove metabolite, ki lahko služijo kot hranila drugim vrstam mikrobiote. Napovedi metabolitov, ki jih je dal računalniški model, se ujemajo z eksperimentalnimi podatki. Sedaj pa želijo vključiti še strojno učenje, da bi raziskali kompetitivne odnose med mikroorganizmi, ki delujejo v črevesju. S tem bodo izboljšali natančnost modela in pravilnost njegovih napovedi. S tem bodo pocenili raziskovalno delo, saj so eksperimentalne raziskave metabolitov izredno drage.

Podrobnejše informacije si lahko preberete v članku:
Tong Wang, Akshit Goyal, Veronika Dubinkina, Sergei Maslov. Evidence for a multi-level trophic organization of the human gut microbiome. PLOS Computational Biology, 2019; 15 (12): e1007524 DOI: 10.1371/journal.pcbi.1007524