Ameriški raziskovalci so se poglobili v analizo evolucije prehranjevanja živali v daljni preteklosti. Proučili so več kot milijon živalskih vrst in njihov način prehranjevanja tekom 800 milijonov let, ko so se na Zemlji pojavile prve živali.

Večina danes živečih živali je mesojedih, nekatere so rastlinojede, medtem ko je vsejedih občutno manj. V preteklosti ni zapaziti veliko vzorcev, kjer bi živali menjale svoj običajni način prehranjevanja. Med mesojede živali raziskovalci razvrščajo tiste vrste, ki se prehranjujejo z drugimi živalmi, glivami ali pa s protisti (tj. evkarionti, ki ne sodijo med živali, rastline ali glive). Rastlinojede živali pa se prehranjujejo z rastlinami, algami ali modrozelenimi cepljivkami.

Natančna analiza celotne evolucije prehranjevanja je pokazala da je mesojedstvo pri živalih najpogosteje prisotno, in sicer v 63%, medtem ko je 32 % živali rastlinojedih. Preostanek, 3 %, pa predstavljajo vsejede živali. Rastlinojedstvo se je pojavilo bistveno pozneje kot mesojedstvo. Kako je bilo to mogoče? Prve živali na Zemlji so se, predvidevoma, prehranjevale z bakterijami in protisti. Raziskovalci ugotavljajo tudi, da je vsejedih živali najmanj zato, ker so se živali lažje prilagodile na en sam način prehranjevanja in tako lažje preživele.

Vir: Cristian Román-Palacios, Joshua P. Scholl, John J. Wiens. 2019. Evolution of diet across the animal tree of life. Evolution Letters; 3 (4): 339.