V novi študiji ugotavljajo, da višji prehranski vnosi omega dolgoverižnih 3 maščobnih kislin v otroštvu lahko zmanjša tveganje za razvoj astme. Vendar to velja le za otroke s posebno gensko variacijo.

Astma je zelo običajno kronično stanje v otroštvu, za katerega niso znani preventivni ukrepi. Mogoče je, da osiromašena prehrana poveča tveganje za razvoj astme, vendar se je večina dosedanjih študij ukvarjala s presečnimi rezultati vpliva prehrane na astmo v krajšem časovnem obdobju. V novi študiji pa so spremljali prehrano in otroke več let, da bi ugotovili, kdo od njih je razvil astmo.

Posebno zanimive so ribe, ki so bogat vir dolgoverižnih omega 3 maščobnih kislin s protivnetnim delovanjem (EPK in DHK). V študijo so vključili nosečnice v zgodnjih devetdesetih v Veliki Britaniji in spremljali njihov naraščaj. Primerjali so vnos EPK in DHK iz rib pri 7 letih in incidenco astme, ki jo je diagnosticiral zdravnik pri 11 do 14 letih. Vnos dolgoverižnih omega 3 maščobnih kislin niso povezali z astmo v celotni kohorti 4543 ljudi. Vendar so pri natančnejši analizi podatkov ugotovili povezavo pri otrocih s posebno izraženimi geni. Več kot polovica otrok je imela izraženo skupno variacijo za gen za desaturazo maščobnih kislin, ki je povezan z nižjimi nivoji dolgoverižnih maščobnih kislin v krvi. Pri teh otrocih so višji vnos dolgoverižnih maščobnih kislin s prehrano povezali z zmanjšanim tveganjem za astmo. Tveganje je nižje za 51%.

Zanimivo je, da so do podobnih ugotovitev prišli v neodvisni kohortni študiji rojstev na Švedskem.

Zaenkrat je študija dala samo opazovalno povezavo in raziskovalci ne morejo še z gotovostjo trditi, da višji vnos dolgoverižnih maščobnih kislin v otroštvu prepreči razvoj astme. Naslednji korak zanje pa je ugotoviti, kako vnos dolgoverižnih maščobnih kislin vpliva na otroke z že razvito astmo.

Vir: Mohammad Talaei, Emmanouela Sdona, Philip C. Calder, Louise R. Jones, Pauline M. Emmett, Raquel Granell, Anna Bergström, Erik Melén, Seif O. Shaheen. Intake of n-3 polyunsaturated fatty acids in childhood, FADS genotype, and incident asthmaEuropean Respiratory Journal, 2021 DOI: 10.1183/13993003.03633-2020