Znanstveniki so izračunali naslednje. Če bi vsi Nemci starejši od 50 let dopolnjevali svojo prehrano z vitaminom D, bi se izognili do 30 000 smrti zaradi raka na leto in ohranili več kot 300 000 let življenja, pri čemer bi pa še zmanjšali stroške zdravstva.

V minulih letih so tri meta analize kliničnih študij vodile v sklep, da je dopolnjevanje prehrane z vitaminom D povezano z zmanjšanjem stopnje smrtnosti zaradi raka za okrog 13%. Znanstveniki nemškega inštituta za raziskovanje raka (DKFZ) so te podatke uporabili za situacijo v Nemčiji in izračunali zgornje številke. Natančen biološki mehanizem v ozadju teh številk pa še ni znan. Pomanjkanje vitamin D med starejšimi rakavimi bolniki je dokaj pogosto. Pri uživanju 1000 I.e. vitamin D na dan bi po njihovih izračunih to stalo 25 EUR na leto na osebo. Leta 2016 je v Nemčiji živelo približno 36 milijonov ljudi starejših od 50 let, kar bi pomenilo strošek dopolnjevanje njihove prehrane z vitaminom D 900 milijonov EUR.

Raziskovalci so upoštevali strošek zdravljenja raka iz znanstvene literature in predvidevali povprečni strošek zdravljenja 40 000 EUR za zadnje leto življenja. 13% zmanjšanje smrtnosti zaradi rakavih obolenj v Nemčiji tako ustreza približno 30 000 manj smrti povezanih z rakom na leto, kar pomeni stroške zdravljenja 1.154 bilionov EUR. Upoštevajoč stroške za vitamin D to pomeni prihranek 254 milijonov EUR.

Raziskovalci so upoštevali število smrti , ki jih med podatki navaja nemški federalni statistični urad. Pri tem ni nepomembno, da pri 1.000 I.e. na dan ni pričakovati predoziranj, zato ni stroškov s predhodnimi določanje siceršnje prisotnosti vitamin D pri posamezniku.  V državah z večjo smrtnostjo je pričakovati še večje zmanjšanje smrtnosti in tudi prihranke.

Vir: Tobias Niedermaier, Thomas Gredner, Sabine Kuznia, Ben Schöttker, Ute Mons, Hermann Brenner. Vitamin D supplementation to the older adult population in Germany has the cost‐saving potential of preventing almost 30,000 cancer deaths per yearMolecular Oncology, 2021; DOI: 10.1002/1878-0261.12924