E-usposabljanje: »Nutrivigilanca v lekarnah«

 

Nutrivigilanca je sistem prepoznavanja, spremljanja in obvladovanja neželenih dogodkov v povezavi z živili.

Poznavanje sistema nutrivigilance v Sloveniji je za lekarnarje izjemnega pomena, saj so med prvimi v stiku z ljudmi, ki so doživeli neželen dogodek v povezavi z živili.

Usposabljanje seznanja udeležence s posebnimi strokovnimi pojmi na področju ter jim predstavi okoliščine, ki lahko nanj vplivajo. Izpostavljena je vloga lekarnarja ter motivacija za njegovo sodelovanje z drugimi zdravstvenimi strokovnjaki.

Sistem poročanja preko različnih kanalov je predstavljen na praktičnih primerih, omogočena pa je tudi vaja na praktičnih primerih.

Usposabljanje navaja literaturne vire, ki omogočajo nadaljnji študij in poglobitev v posamezne aspekte nutrivigilance.

Cilji e-usposabljanja so:

  • razumevanje pojmov in sistema nutrivigilance v Sloveniji,
  • spoznavanje sistema poročanja o neželenih dogodkih oz. sumu nanje,
  • razumevanje vloge lekarnarja v sistemu nutrivigilance v Sloveniji,
  • pridobitev sposobnosti uspešnega in učinkovitega poročanja o neželenih dogodkih oz. suma nanje.

Predznanje, veščine in pogoji, ki so nujni za polno sodelovanje in razumevanje izobraževanja, vključujejo:

  • poznavanje in razumevanje zdrave in uravnotežene prehrane v skladu z veljavnimi smernicami, vključno z vlogo makro- in mikrohranil,
  • razumevanje razlik med zdravili in prehranskimi dopolnili ter razlik med prehranskimi dopolnili in živili za posebne zdravstvene namene po veljavni zakonodaji,
  • delo z računalnikom in internetom,
  • za nemoteno delovanje usposabljanja priporočamo uporabo brskalnikov Chrome, Firefox, Opera.

Opis usposabljanja:

E-usposabljanje poteka na spletnem mestu COVIRIAS academie (www.covirias.com) in omogoča aktivno sodelovanje udeleženca. S prehajanjem med učnimi stranmi (poglavji) namreč udeleženec interaktivno sodeluje, tako da odgovarja na motivacijska vprašanja, klika na animacije, rešuje praktične naloge in na koncu reši preverjanje razumevanja v obliki testa.

Do e-usposabljanja udeleženec dostopa z uporabniškim imenom in geslom, ki ga pridobi na svoj e-mail naslov po prijavi na izobraževanje.

Potrdila o opravljenem usposabljanju:

Vsak udeleženec, ki se udeleži usposabljanja, dobi potrdilo o opravljenem usposabljanju s strani COVIRIAS academie na v naročilnici naveden e-mail naslov.

Pridobljene licenčne točke na Lekarniški zbornici Slovenije:

Vsak udeleženec, ki opravi e-usposabljanje, pridobi 3 točke za ohranjanje licence na LZS.

Trajanje usposabljanja:

Vsak udeležencev lahko do e-usposabljanja dostopa 2 zaporedna dneva, torej 48 ur. Geslo(a) pošiljamo na v naročilnici naveden(e) e-mail naslov(e). Naročnik je odgovoren za varstvo dostopa do prejete vsebine.

Vpišite število dostopov do e-usposabljanja, ki jih želite naročiti. Vsak udeleženec potrebuje svoj dostop.
Podjetje RES-PONS d.o.o. vaših podatkov ne bo posredovalo tretjim osebam in jih bo skrbno varovalo. Vpogled v podatke ali njihov izbris lahko kadarkoli zahtevate na info@covirias.si.

Pomembno!

Celotno kupnino (skupaj z DDV) nakažite na TRR 03106-1000417939, SKB banka d.d. Prejemnik je RES-PONS d.o.o, Parmova 14, 1000 Ljubljana. Pri plačilu navedite namen plačila »nutrivigilanca lekarne«! 22 % DDV mora biti plačan! Kotizacija mora biti poravnana pred pričetkom usposabljanja. Račun vam bomo poslali na naveden e-naslov. Geslo/-a za dostop do e-usposabljanja vam bomo poslali po elektronski pošti na naveden naslov.

Splošni pogoji

Do e-usposabljanja na portalu COVIRIAS academia uporabnik dostopa preko spleta, pri čemer mu ni potrebno nameščati nikakršne dodatne programske opreme za dostop in uporabo spletnih usposabljanj (e-vsebin). Uporabnik potrebuje le dostop do interneta in ustrezno posodobljen spletni brskalnik. Brskalnik mora imeti vgrajeno in omogočeno uporabo piškotkov (cookies) in skriptni jezik JavaScript. Za dobro uporabniško izkušnjo sta potrebna tudi vtičnika za prikazovanje dokumentov v pdf formatu ter prikazovanje video vsebin (Adobe Flash Player). Usposabljanje je pripravljeno v slovenskem jeziku, ki ga morate za razumevanje vsebine seveda dovolj dobro obvladati. Prav tako je potrebno obvladati delo z izbranim brskalnikom in osnovno delo z računalnikom. Kakršnokoli kopiranje vsebin s portala COVIRIAS academia se šteje kot zloraba avtorskih pravic, za katero vsak naročnik priznava plačilo škode v skladu z določili omejitev uporabe tega usposabljanja oziroma COVIRIAS academie. Ponudnik s to ponudbo ne zagotavlja nikakršne tehnične pomoči zaradi pomanjkljivega znanja uporabe računalnika ali dodatnega vsebinskega svetovanja. Čas dostopa oziroma uporabe dotičnega usposabljanja je omejen na 2 zaporedna dneva. Za enkraten pregled usposabljanja zadostuje slaba ura, tako da razpoložljivi čas omogoča večkratno vračanje skozi vsebino in pozornost posameznim podrobnostim po potrebah posameznika. Dostopni podatki se pošljejo direktno uporabniku na podlagi dokazila o plačilu, s katerim se naročnik strinja s temi splošnimi pogoji. Svetujemo delo v mirnem okolju brez zunanjih motenj, na primer telefonov. Vsakdo, ki potrebuje še osebni stik z avtorji, se lahko odloči za klasično predavanje, delavnico ali svetovanje. Za pogoje sodelovanja in termin se je potrebno dogovoriti vnaprej po mailu. Znanje in razumevanje, pridobljeno z učenjem prek usposabljanj COVIRIAS academie, je namenjeno laični javnosti kot del promocije zdravja na delovnem mestu in ne more nadomestiti individualnega strokovnega svetovanja. Prizadevamo si zagotavljati ažurnost in točnost podatkov na naših straneh, vendar upravljalec in lastnik COVIRIAS academie ne zagotavljata, da bodo objavljene informacije vedno celovite, popolne in ažurne. Spletne strani lahko vsebujejo tiskovne ali druge napake, možni pa so tudi nepooblaščeni dodatki, izbrisi in spremembe, ki so jih izvedle tretje osebe. Napake, na katere bomo opozorjeni, bomo poskusili čim prej popraviti, zato vas prosimo, da nam kakršnekoli napake v usposabljanjih takoj sporočite na akademija@covirias.si. Upravljalec in lastnik COVIRIAS academie ne prevzemata nobene odgovornosti v zvezi z morebitnimi problemi, ki bi nastopili zaradi uporabe teh spletnih strani ali z njimi povezanih drugih strani. Upravljalec in lastnik COVIRIAS academie v nobenem primeru nista odgovorna nobenemu uporabniku za posredno ali neposredno škodo, do katere bi lahko prišlo zaradi uporabe ali nezmožnosti uporabe spletnih strani ali povezav na njih. Proizvodi, storitve in vse informacije, vključene na teh spletnih straneh ali dosegljive z njih, so na voljo takšne, kot so prikazane. Upravljalec in lastnik COVIRIAS academie si pridržujeta pravico, da spremenita, prilagodita, nadomestita ali izbrišeta kakršnokoli vsebino ali da omejita dostop ali ne nadaljujeta razvoja in prikazovanja te spletne strani kadarkoli in v svoji izključni pristojnosti. Vsi uporabniki vso objavljeno vsebino uporabljajo na lastno odgovornost. Upravljalec in lastnik COVIRIAS academie ne odgovarjata za nikakršno posredno, neposredno, posebno ali slučajno škodo, ki bi zaradi kakršnegakoli razloga nastala zaradi uporabe tega spletnega mesta. Upravljalec in lastnik COVIRIAS academie ne prevzemata odgovornosti za kakršnokoli izgubo, motnjo ali okvaro vaših podatkov ali vašega računalnika, do katere bi prišlo z uporabo usposabljanja, prenesenega s tega spletnega mesta. Portal COVIRIAS academia oblikuje in njene podatke vzdržuje družba RES-PONS d.o.o. in je upravljalec vseh intelektualnih oz. avtorskih pravic v zvezi s to spletno stranjo in blagovno znamko na podlagi pogodbe z lastnikom. Prepovedano je spreminjanje, kopiranje, distribucija, oddajanje, prikazovanje, izvajanje, razmnoževanje, objavljanje, licenciranje, ustvarjanje izpeljank, prenašanje ali prodajanje katerih koli podatkov, informacij, programske opreme, izdelkov ali storitev, ki so del COVIRIAS oz. COVIRIAS academia. Uporabniki, ki bi kršili določbe pogojev uporabe COVIRIAS oz. COVIRIAS academia in/ali splošne pogoje spletnega mesta www.COVIRIAS.com ali www.COVIRIAS.si, bodo za kršitve kazensko in finančno dogovorni. Dostop do usposabljanja je omejen z uporabniškim imenom in geslom ter avtomatično poteče po poteku plačanih dni dostopa. S podpisom naročilnice oziroma plačilom dostopa potrjujete, da ste s temi pogoji in splošnimi pogoji spletnega mesta www.COVIRIAS.com ter www.COVIRIAS.si seznanjeni, da z njimi soglašate ter da vas določbe teh splošnih pogojev zavezujejo. Pridržujemo si pravico do morebitnih sprememb in popravkov teh pravil in pogojev kadarkoli in brez predhodnega obvestila. Ljubljana, 23.08.2017 RES-PONS d.o.o.

Vklop revizijske sledi

V kolikor želite aktivni vklop revizijske sledi, ki daje podatke o neavtoriziranem dostopu do e-izobraževanja posameznega udeleženca, nam pošljite pisni zahtevek na info@covirias.si pred začetkom uporabe e-izobraževanja.