Mikroorganizmi v našem črevesju vplivajo tudi na rast mišic in njihovo delovanje. Ekipa mednarodnih raziskovalcev je odkrila, da imajo miši s črevesnimi mikrobi močnejše skeletne mišice, ki proizvajajo več energije kot miši, ki teh mikrobov nimajo. Do ugotovitve so prišli s presaditvijo mikrobov iz standardnih laboratorijskih miši v miši, pri katerih mikrobov prej ni bilo. Izkazalo se je, da je bila rast mišic in njihovo delovanje po presaditvi v veliko boljšem stanju. Spremljali so namreč njihove premike in gibanje, hitrost teka na kolesu.

Študija prinaša obetavne začetke preiskovanja povezav med mikrobioto in delovanjem mišic pri človeku.

Vir: Shawon Lahiri, Hyejin Kim, Isabel Garcia-Perez, Musarrat Maisha Reza, Katherine A. Martin, Parag Kundu, Laura M. Cox, Joel Selkrig, Joram M. Posma, Hongbo Zhang, Parasuraman Padmanabhan, Catherine Moret, Balázs Gulyás, Martin J. Blaser, Johan Auwerx, Elaine Holmes, Jeremy Nicholson, Walter Wahli, Sven Pettersson. 2019. The gut microbiota influences skeletal muscle mass and function in mice. Science Translational Medicine; 11 (502).