Kanadčani so pripravili obsežnejšo populacijsko raziskavo o uporabi vitamina D pri svojih prebivalcih, starejših od enega leta. Pripravili so vprašalnik, s katerim so sodelujoči poročali o svojih prehrani v zadnjih 24 urah in morebitni souporabi prehranskih dopolnil z vitaminom D. Rezultate so beležili 11 let, in sicer od leta 2004 do leta 2015.

Ugotovili so, da je uživanje vitamina D opazno naraslo, in sicer predvsem na področju uporabe prehranskih dopolnil, medtem ko se je uživanje vitamina D s hrano zmanjšalo. V obdobju 11 let je naraščal tudi vzorec ljudi, ki redno uporablja prehranska dopolnila z vitaminom D.

Menite, da bi bili rezultati pri nas podobni?

 

Vir:
Hassan Vatanparast, Rashmi Prakash Patil, Naorin Islam, Mojtaba Shafiee, Susan J Whiting. 2020.
Vitamin D Intake from Supplemental Sources but Not from Food Sources Has Increased in the Canadian Population Over Time. The Journal of Nutrition. Volume 150, Issue 3. doi.org/10.1093/jn/nxz291.