Kot glavna sestavina prehranskih dopolnil se vse pogosteje pojavljajo tudi različne glive. Ker te predstavljajo celo kraljestvo živih bitij, podobno kot živali ali rastline, je njihovo poznavanje in razumevanje že v osnovi zahtevnejše kot pri drugih sestavinah prehranskih dopolnil. Raznolikost kraljestva lahko vpliva tako na načine gojenja kot tudi predelave in hranilno vrednost. E-publikacija Glive kot glavna sestavina prehranskih dopolnil se tako osredotoča na jasno in nedvoumno opredelitev gliv in njihovih količin v prehranskih dopolnilih, ki je pomembna tudi za obdelavo podatkov o teh izdelkih ter je predpogoj za njihovo standardizacijo.

Publikacija je nastala v okviru projekta Po kreativni poti do znanja 2017 – 2020, v letu 2019. Pri projektu smo sodelovali skupaj z Biotehniško fakulteto in Zdravstveno fakulteto Univerze v Ljubljani ter Institutom “Jožef Stefan”, sofinancirali pa so ga Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport RS ter Evropski socialni sklad.