Populacijska raziskava je vključevala več kot 39.000 žensk, starejših od 45 let, ki so prejemale bodisi 600 IU vitamina E bodisi placebo. Po pretečenih 10 letih se je pri 482 spremljanih ženskah pojavila venska trombembolija, in sicer pri 213 ženskah v skupini z vitaminom E in pri 269 v placebo skupini. Tveganje se je zmanjšalo za 21%.

S podrobnejšim proučevanjem so raziskovalci torej ugotovili, da dodajanje vitamina E s prehranskimi dopolnili lahko zmanjša tveganje za pojav venske trombembolije, pri ženskah z gensko predispozicijo za bolezni ven v še večji meri.

Dodajanje vitamina E načeloma lahko uporabljamo kot antagonist vitamina K pri zdravih odraslih. V tej študiji pa so potrdili učinkovitost pri preventivi trombembolije. Pri tem pa moramo biti pozorni, da dodajanje vitamina E ne zmanjšuje tveganj za kardiovaskularne dogodke na splošno, saj poškodbe arterij in ven nimajo enakih mehanizmov.

 

Vir: R.J. Glynn, P.M. Ridker, S.Z. Goldhaber. 2008. Effects of random allocation to vitamin E supplementation on the occurrence of venous thromboembolism: Report from the Women’s Health Study. Journal of Vascular Surgery. Volume 47, Issue 2. doi.org/10.1016/j.jvs.2007.12.017.