Raziskovalci Trinity College iz Dublina pozivajo vlado Irske k spremembam priporočil za prehranska dopolnila z vitaminom D.

Vitamin D proizvajamo v koži s pomočjo UVB sončne svetlobe, potem pa se ta prenese v jetra in potem v ledvice, kjer se spremeni v aktivno obliko, ki poveča transport kalcija iz hrane v črevesju in zagotavlja zadostne količine kalcija za trdno okostje brez osteoporoze. Poleg tega vitamin D podpira imunski sistem na različne načine, ki so vpleteni tudi v boj z SARS-CoV-2. Številne novejše študije potrjujejo ključno vlogo vitamina D pri virusnih infekcijah.

Irska študija je pokazala, da imajo države na manjši zemljepisni širini in tipično osončene države kot so Španija in Severna Italija, nižje koncentracije vitamin D in visoke stopnje pomanjkanja vitamina D med ljudmi. Prav te države imajo največ okužb in smrtnih primerov zaradi COVID-19.

Države na severu, kot so Norveška, Finska in Švedska, imajo višje nivoje vitamin D kljub manjši izpostavljenosti soncu, ker je dopolnjevanje prehrane in njeno bogatenje z vitaminom D pogostejše. Prav te nordijske države imajo manj okužb s COVID-19 in stopnja smrtnosti je nižja. Korelacija med nizkimi nivoji vitamin D in smrti zaradi COVID-19 je statistično signifikantna.

Avtorji predlagajo izboljšanje skeletne in mišične strukture z optimizacijo ravni vitamina D, prav tako pa poudarjajo verjetnost zmanjšanja resnih komplikacij zaradi okužbe z COVID-19. Vzrok je lahko pomembna vloga vitamina D pri regulaciji zaviranja vnetnega citokinskega odgovora, ki povzroča resne posledice COVID-19 in akutni respiratorni sindrom, ki je povezan z uporabo respiratorjev in smrtjo.

Anglija, Škotska in Wales so  spremenili svoja priporočila za vnos vitamina D od izbruha COVID-19 in ta sedaj znaša najmanj 400 IE na dan. Čeprav trenutno ni rezultatov randomiziranih kontroliranih študij, ki bi nedvoumno potrdila pozitivne učinke vitamina D na izide CIVID-19, obstajajo močni posredni dokazi o povezavi med vitaminom D in izidi COVID-19, vključno s smrtjo. Študija dodatno potrjuje to povezavo. Zato njeni avtorji pozivajo Irsko vlado, da urgentno posodobi smernice in opogumi odrasle k dopolnitvi prehrane z vitaminom D med epidemijo s COVID-19. Pomanjkanje je pogostejše s starostjo, debelostjo, pri moških in etničnih manjšinah, ljudeh s sladkorno boleznijo, hipertenzijo in v negovalnih ustanovah.

Vir:E. Laird, J. Rhodes, R.A. Kenny. Vitamin D and Inflammation: Potential Implications for Severity of Covid-19. Irish Medical Journal, 2020; 113 (5): P81.