Obstaja jasna povezava med izboljšano črevesno mikrobioto in statini kot najobičajnejšo skupino zdravil za zniževanje holesterola. Znana je povezava med črevesno mikrobioto in različnimi kardiovaskularnimi boleznimi ter z metabolizmom povezanimi boleznimi. V najnovejši evropski študiji pa ugotavljajo izboljšanje črevesno mikrobiote pri ljudeh, ki se zdravijo s statini. Natančnega mehanizma ne poznajo, vendar so rezultati evropskega projekta, v katerem je sodelovalo 14 raziskovalnih skupin iz 6 različnih držav, neizpodbitni.

Čeprav študija ne dokazuje vzročno posledične povezave, je ugotovljeno, da zdravila spremenijo črevesno mikrobioto. Ugotoviti je torej še potrebno, ali statini delujejo neposredno na bakterije ali na črevesje in imunske celice ter posredno vplivajo na mikrobioto.

V projekt so vključili več kot 2000 Evropejcev z različnimi stopnjami metabolnih in kardiovaskularnih bolezni, ki so jih natančno klinično preiskali. Med posamezniki variirata dva glavna tipa črevesne mikrobiote. Prva, Bact2, ima manjše število bakterij tako po celokupnem številu kot po raznovrstnosti. V tej skupini primanjkuje protivnetnih bakterij kot je Faecalibacterium, ki med drugim krepi imunski sistem. Bact2 je običajnejša pri bolnikih s simptomom razdraženega črevesja, multiple skleroze in depresijo. Ta enterotip je signifikantno bolj prisoten tudi pri bolezensko debelih ljudeh (18 %) v primerjavi z drugimi (4 %), kar so potrdili tudi v neodvisni belgijski študiji.

Pozitiven in do sedaj neznan učinek statinov je, da je delež posameznikov z Bact2 upadel pri skupini udeležencev, ki je prejemala statine, kar se je pokazalo v njihovi normalni mikrobioti.

Vir: Sara Vieira-Silva, Gwen Falony, Eugeni Belda, Trine Nielsen, Judith Aron-Wisnewsky, Rima Chakaroun, Sofia K. Forslund, Karen Assmann, Mireia Valles-Colomer, Thi Thuy Duyen Nguyen, Sebastian Proost, Edi Prifti, Valentina Tremaroli, Nicolas Pons, Emmanuelle Le Chatelier, Fabrizio Andreelli, Jean-Phillippe Bastard, Luis Pedro Coelho, Nathalie Galleron, Tue H. Hansen, Jean-Sébastien Hulot, Christian Lewinter, Helle K. Pedersen, Benoit Quinquis, Christine Rouault, Hugo Roume, Joe-Elie Salem, Nadja B. Søndertoft, Sothea Touch, Marc-Emmanuel Dumas, Stanislav Dusko Ehrlich, Pilar Galan, Jens P. Gøtze, Torben Hansen, Jens J. Holst, Lars Køber, Ivica Letunic, Jens Nielsen, Jean-Michel Oppert, Michael Stumvoll, Henrik Vestergaard, Jean-Daniel Zucker, Peer Bork, Oluf Pedersen, Fredrik Bäckhed, Karine Clément, Jeroen Raes. Statin therapy is associated with lower prevalence of gut microbiota dysbiosisNature, 2020; 581 (7808): 310.