Prehrana, bogata z beljakovinami, posebno rastlinskimi, je povezana z manjšim tveganjem smrti kateregakoli bolezenskega vzroka. Zato je potrebno povečati uživanje rastlinskih beljakovin v celotni populaciji.

Uživanje rastlin kot so stročnice (grah, fižol, leča), polnozrnata žita in oreški je povezano z manjšim tveganjem za razvoj sladkorne bolezni, srčnih bolezni in kapi, medtem ko redno uživanje rdečega mesa in visok vnos živalskih beljakovin povezujejo s številnimi zdravstvenimi problem. Vendar pa so bili do sedaj podatki o povezavi med različnimi vrstami beljakovin in smrtjo nasprotujoči.

V pregledu rezultatov 32 študij o oceni tveganj različnih vrst vzrokov smrti, kardiovaskularnih, rakavih obolenj pri odraslih starejših od 19 let so ocenili njihove pomanjkljivosti, nato pa uporabili matematične modele za primerjavo učinkov najvišjih in najnižjih vnosov  različnih vrst beljakovin ter vpliv količine vnosov na smrtnost. V času 32 let so zabeležili 113 039 smrti med 715 128 udeleženci.

Rezultati so pokazali, da je visok vnos celokupnih proteinov povezan z manjšim tveganjem smrti. Vnos rastlinskih beljakovin pa so povezali z 8% nižjim tveganjem celokupne bolezenske smrtnosti in 12% nižje smrtnosti zaradi kardiovaskularnih bolezni. Uživanje živalskih beljakovin niso statistično značilno povezali ne s tveganjem smrti zaradi kardiovaskularnih bolezni ne zaradi rakavih obolenj.

Analiza povezave med količino vnosa in posledicami je prav tako pokazala, da je dodatni 3 % energijski prispevek z rastlinskimi beljakovinami na dan povezan s 5 % manjšim tveganjem smrti zaradi kateregakoli bolezenskega  vzroka.

Vzroki za manjše tveganje bolezenske smrtnosti zaradi vnosa rastlinskih beljakovin so lahko pozitivni vpliv na krvni tlak, holesterol in nivo krvnega sladkorja.

Vir: Sina Naghshi, Omid Sadeghi, Walter C Willett, Ahmad Esmaillzadeh. Dietary intake of total, animal, and plant proteins and risk of all cause, cardiovascular, and cancer mortality: systematic review and dose-response meta-analysis of prospective cohort studies. BMJ, 2020; m2412