Za vegetarijanstvo se ljudje odločajo iz različnih razlogov. Na zahodu je najpogostejši razlog zdravje, ki mu sledi skrb za okolje in nato pravice živali.

Raziskovalci Univerze v Kaliforniji so prišli do teh ugotovitev na podlagi raziskave na 8000 udeležencih različnih starosti, etnične pripadnosti in v dveh jezikih (angleščini in španščini). Zanimalo jih je, kaj bi najbolj motiviralo nevegetarijance k spremembi izbire živil. Potem pa so ugotovili tudi, da so najbolj zavzeti vegetarijanci tisti, ki jih skrbi okolje in varstvo pravic živali.

Med njihovimi ugotovitvami je prav zagotovo zanimivo opažanje, da je izbira vegetarijanstva zaradi skrbi za zdravje povezana s konvencionalnostjo in moškostjo, medtem ko ljudje, ki so kot motiv navajali skrb za okolje in pravice živali bolj radovedni, odprti za nove izkušnje, so radi prostovoljci in jih zanima umetnost. To bi pomenilo, da je oglaševanje vegetarijanstva podprto s skrbjo za zdravje smiselno v fitness centrih in cerkvah, medtem ko je okoljsko perspektivo in pravice živali bolje oglaševati v muzejih, na koncertih in drugih kulturnih prireditvah.

Vir: Christopher J. Hopwood, Wiebke Bleidorn, Ted Schwaba, Sophia Chen. Health, environmental, and animal rights motives for vegetarian eatingPLOS ONE, 2020; 15 (4): e0230609 DOI: 10.1371/journal.pone.0230609