V tokratni študiji so povezali visoko smrtnost zaradi COVID-19 in nizkimi nivoji vitamina D na podlagi podatkov iz 20 evropskih držav. Analizirali so podatke iz Islandije, Norveške. Švedske, Finske, Danske, Velike Britanije, Irske, Nizozemske, Belgije, Nemčije, Francije, Švice, Italije, Španije, Estonije, Češke, Slovaške, Madžarske, Turčije in Portugalske. Predhodne študije so pokazale, da 75 % ljudi v inštitucijah kot so bolnišnice in domovi za ostarele, resno primanjkuje vitamin D. Tokrat pa so ugotovili, da so posebno nizke vrednosti vitamina D med starostniki v Španiji, Italiji in v Švici. Prav oni pa predstavljajo najbolj ranljivo skupino za COVID-19.

Raziskovalci opozarjajo, da so z analizo podatkov potrdili povezavo ne pa vzročnosti, ki jo je potrebno še raziskati.

Vir: Petre Cristian Ilie, Simina Stefanescu, Lee Smith. The role of vitamin D in the prevention of coronavirus disease 2019 infection and mortality. Aging Clinical and Experimental Research, 2020.