Prehrana nosečnic, bogata z omega 3 maščobnimi kislinami predstavlja zaščito pred pojavom raka na dojkah njihovih otrok. To je rezultat opažanj v raziskavi na miših, v kateri so primerjali breje miši, ki so jih hranili z repičnim oljem, s tistimi, ki so jih hranili s koruznim oljem. Z omega 3 maščobnimi kislinami bogata prehrana je vplivala na epigenetske spremembe na genomu potomcev in verjetno spremenila modularne ekspresije genov.

Raziskovalci so opazili 3 tedne kasnejšo umrljivost miši, katerih matere so hranili z repičnim oljem v primerjavi s tistimi, ki so jih hranili s koruznim oljem. Končna smrtnost se ni razlikovala in vse miši so razvile tumorje, vendar so se ti pri potomcih mater, hranjenih z repičnim oljem, razvijali počasneje in v manjšem obsegu.

Medgeneracijski prenos vpliva prehrane postaja zanimivo polje raziskav. Kaže, da imajo naše prehranske izbire dolgoročnejši vpliv kot je videti na prvi pogled.

Vir: Ata Abbas, Theodore Witte, William L. Patterson, Johannes F. Fahrmann, Kai Guo, Junguk Hur, W. Elaine Hardman, Philippe T. Georgel. Epigenetic Reprogramming Mediated by Maternal Diet Rich in Omega-3 Fatty Acids Protects From Breast Cancer Development in F1 Offspring. Frontiers in Cell and Developmental Biology, 2021; 9 DOI: 10.3389/fcell.2021.682593