Učenci v osnovnih in srednjih šolah, katerim nudijo bolj zdravo izbiro prehrane in več priložnosti za fizično aktivnost, imajo bolj zdrav indeks telesne mase.

Skoraj eden od petih otrok in mladostnikov v ZDA je debel. Ker otroci v tej starosti zaužijejo tudi po dva obroka dnevno v šoli in tam izvajajo 40 % svojih fizičnih aktivnosti, imajo šole pomembno vlogo pri vedenjih, povezanih z debelostjo.

V raziskavi so spremljali zdravje otrok v okviru enega šolskega leta, in sicer hrano, ki so jo zaužili s šolskimi kosili, prehranskimi avtomati  in drugo ponudbo hrane v šoli ter številom fizičnih aktivnosti v prostorih in izven šole na 90 javnih šolah z 19 000 učenci. Ugotovili so, da je bolj zdrava ponudba hrane in večja možnost za fizične aktivnosti povezana z nižjim indeksom telesne mase. Že ponudba v prehranskih avtomatih vpliva na povečanje telesne mase. Pozitiven vpliv pa ima več aktivnosti na zunanjih igriščih.

Raziskava je potrdila velik vpliv šole in šolskega okolja na zdravje otrok.

Vir: Sanika Dighe, Kristen Lloyd, Francesco Acciai, Sarah Martinelli, Michael J. Yedidia, Punam Ohri-Vachaspati. Healthier school food and physical activity environments are associated with lower student body mass indexPreventive Medicine Reports, 2020; 19: 101115 DOI: 10.1016/j.pmedr.2020.101115