Evropska komisija je odobrila več kot 200 zdravstvenih trditev za uporabo na in o živilih in torej tudi prehranskih dopolnilih. Proizvajalci in svetovalci lahko trditve uporabljajo ob določenih pogojih, ki jih morajo izdelki izpolnjevati.

Za večjo preglednost med trditvami in enostavnejše svetovanje smo pripravili brezplačno publikacijo, ki trditve razvršča glede na glavne sestavine, na katere se trditve nanašajo. Za razvrščanje smo uporabili P3 kategorizacijo glavnih sestavin.