Vpišite število dostopov do P3 Professional, ki jih želite naročiti.
Podjetje RES-PONS d.o.o. vaših podatkov ne bo posredovalo tretjim osebam in jih bo skrbno varovalo. Vpogled v podatke ali njihov izbris lahko kadarkoli zahtevate na info@covirias.si.

Pomembno!

Celotno kupnino (skupaj z DDV) nakažite na TRR 03106-1000417939, SKB banka d.d. Prejemnik je RES-PONS d.o.o, Parmova 14, 1000 Ljubljana. Račun vam bomo poslali na naveden e-naslov. Geslo/-a vam bomo poslali po elektronski pošti na naveden naslov.
Pri plačilu navedite namen plačila »P3 PRO dostop«! Račune se izdaja mesečno oziroma letno glede na naročilo. Naročilo velja nepreklicno za 12 mesecev od datuma prejema naročilnice. V primeru zamude plačila se naročnik zavezuje plačati zakonite zamudne obresti. Naročilnica se avtomatično podaljša za naslednjih 12 mesecev, v kolikor je naročnik v roku 30 dni pred iztekom naročila pisno ne odpove.