Vpišite število dostopov do P3 Professional, ki jih želite naročiti.
Podjetje RES-PONS d.o.o. vaših podatkov ne bo posredovalo tretjim osebam in jih bo skrbno varovalo. Vpogled v podatke ali njihov izbris lahko kadarkoli zahtevate na info@covirias.si.
Prebral in strinjam se s splošnimi pogoji na spletni strani https://bit.ly/3rns3NJ.

Pomembno!

Naročilo velja nepreklicno za 12 mesecev od datuma prejema naročilnice. V primeru zamude plačila se naročnik zavezuje plačati zakonite zamudne obresti. Naročilnica se avtomatično podaljša za naslednjih 12 mesecev, v kolikor je naročnik v roku 30 dni pred iztekom naročila pisno ne odpove.