Aminokisline so prisotne v številnih prehranskih dopolnilih, še posebej tistih, ki so namenjeni za uporabo pri športnem udejstvovanju. E-publikacija Izolirane aminokisline med prehranskimi dopolnili opredeljuje glavne postopke pridobivanja aminokislin, podrobneje pa razdela tudi proizvodnjo 15 posameznih aminokislin in analizne metode za določanje nečistoč v njihovi proizvodnji.

Publikacija je nastala v okviru projekta Po kreativni poti do znanja 2017 – 2020, v letu 2019. Pri projektu smo sodelovali skupaj z Biotehniško fakulteto in Zdravstveno fakulteto Univerze v Ljubljani ter Institutom “Jožef Stefan”, sofinancirali pa so ga Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport RS ter Evropski socialni sklad.