Nepravilnosti v nevrološkem razvoju se lahko kažejo kot avtizem ali šizofrenija disproporcionalno prizadenejo več moških in so direktno povezane z zgodnjim razlikami v življenju zaradi stresa v nosečnosti in drugimi faktorji, na katere lahko vplivamo s prehrano. Vzroki za različen vpliv glede na spol do sedaj niso bili znani, zato so začeli z njihovim raziskovanjem.

Različne metabolične potrebe moških in ženskih embrijev že v prvem trimesečju v kombinaciji z dinamičnimi razlikami med reakcijami moške in ženske placente na vplive iz okolja, prispevajo k večjemu tveganju za obolenja nevrološkega razvoja kasneje v življenju.

Raziskovalci so 40 miši razdelili v štiri skupine. Prva skupina mater je prejemala standardno prehrano in ni bila izpostavljena zgodnjemu prenatalnemu stresu. Druga skupina je prejemala standardno prehrano in bila izpostavljena zgodnjemu prenatalnemu stresu v obliki hrupa, svetlobe in groženj v obliki njihovih plenilcev ter občasnemu pomanjkanju. Tretja skupina je prejemala standardno dieto dopolnjeno z DHA brez prenatalnega stresa. Četrta skupina je bila v prenatalnem stresu in prejemala je prehrano dopolnjeno z DHA.

Raziskovalci so analizirali embrije in placente po 12,5 dni brejosti in našli zmanjšano težo placente in embrija zaradi izpostavljenosti prenatalnemu stresu pri moških ne pa tudi pri ženskih potomcih. V DHA skupinah so ugotovili, da DHA zavre ta vpliv. Kaže, da zgodnji prenatalni stres vpliva na ekspresijo genskih vzorcev v placenti, pri čemer spol naraščaja vpliva na stopnjo tega vpliva. DHA pa pomeni neko rešitev teh težav. Bodo pa potrebne nadaljnje študije za razlago celularnih in molekularnih mehanizmov.

Vir: Eldin Jašarević, Patrick M. Hecht, Kevin L. Fritsche, David C. Geary, Rocío M. Rivera, David Q. Beversdorf. Maternal DHA supplementation influences sex-specific disruption of placental gene expression following early prenatal stressBiology of Sex Differences, 2021; 12 (1) DOI: 10.1186/s13293-020-00356-x