Raziskovalci so z meta analizo sistematično pregledali 38 randomiziranih kontroliranih študij omega 3 maščobnih kislin in ugotovili, da izboljšajo kardiovaskularne izide.  Rezultati so pokazali signifikantno zmanjšanje kardiovaskularnih tveganj v študijah EPA bolj kot v dopolnilih s kombinacijo EPA in DHA.

Skupno so analizirane študije vključile 149 000 udeležencev. Raziskovalci so ovrednotili kardiovaskularne izide, vključno s smrtnostjo, krvavenji in atrijsko fibrilacijo. V celoti gledano omega 3 maščobne kisline zmanjšajo kardiovaskularne smrtnosti in izboljšajo izide, pri čemer je EPA pokazala večja relativna znižanja v primerjavi z mešanico EPA in DHA.

Obstajajo torej ključne razlike med EPA in DHA, čeprav gre v obeh primerih za omega 3 maščobne kisline, npr. njihove kemijske lastnosti vplivajo na njihovo stabilnost in jakost delovanja na molekule holesterola in celične membrane.

Vir: Safi U. Khan, Ahmad N. Lone, Muhammad Shahzeb Khan, Salim S. Virani, Roger S. Blumenthal, Khurram Nasir, Michael Miller, Erin D. Michos, Christie M. Ballantyne, William E. Boden, Deepak L. Bhatt. Effect of omega-3 fatty acids on cardiovascular outcomes: A systematic review and meta-analysis. EClinicalMedicine, 2021; 100997 DOI: 10.1016/j.eclinm.2021.100997