Otroci pogosteje kot odrasli izbirajo nezdrava živila, njihova izbira pa pogosto temelji na čustveni osnovi. To še posebej velja za obdobje med vikendi, ko so obroki in prigrizki običajno manj nadzorovani kot med tednom.

Ameriški raziskovalci so izvedli raziskavo na vzorcu 195 otrok iz različnih etničnih skupin, starih od 8 do 12 let. Otroci so sodelovali tako, da so sedemkrat na dan odgovarjali na vprašanja, ki so jih prejemali prek aplikacije na telefonu. Vprašanja so se nanašala na počutje (stres, jeza, žalost) in prehrano v zadnjih dveh urah (ocvrta hrana, sladkarije, sladke pijače…). Kot je pokazala analiza, so se otroci najpogosteje posluževali sladkarij (v 40 % dni), ocvrtega krompirja (v 30 % dni), sladkih pijač pa v četrtini analiziranih dni.

Ugotovili so, da je bila ocvrta hrana najpogosteje prisotna na dneve, ko so otroci poročali o slabšem čustvenem počutju. Zanimivo, povezave slabega čustvenega počutja in uživanja sladkarij ter sladkih pijač v raziskavi niso dokazali.

Raziskovalci sklepajo, da bo potrebno zato v prihodnje otroke nagovarjati z ustreznimi sporočili o zdravi prehrani prav v trenutkih, ko so emocionalno najšibkejši.

Vir: Christine H. Naya, Daniel Chu, Wei-Lin Wang, Michele Nicolo, Genevieve F. Dunton, Tyler B. Mason. Children’s Daily Negative Affect Patterns and Food Consumption on Weekends: An Ecological Momentary Assessment Study. Journal of Nutrition Education and Behavior, 2022; 54 (7): 600 DOI: 10.1016/j.jneb.2022.02.007